Zarządzanie projektami budowlanymi w praktyce

Zarządzanie projektami budowlanymi w praktyce

Cele warsztatu:

 1. Zapoznanie się uczestników z procesami zarządzania projektami budowlanymi w oparciu o standardy PMBOK® Guide oraz Agile (Scrum)
 2. Zapoznanie się z narzędziami i technikami zarządzania projektami budowlanymi w zgodnie ze standardami PMBOK® Guide i Agile (Scrum)
 3. Zrozumienie roli Kierownika Projektu i Kierownika Budowy oraz rozwinięcie umiejętności miękkich niezbędnych w pracy Project Managera.

Korzyści dla uczestników:

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

 • Zastosować narzędzia i techniki zarządzania projektami
 • Tworzyć dokumentację projektową niezbędną do efektywnej realizacji projektu
 • Zastosować umiejętności miękkie kluczowe dla Kierownika Projektu i Kierownika Budowy.

 Metody szkoleniowe:

 • Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatu połączonego z krótkimi wykładami. Wykorzystywana będzie zasada efektywnego uczenia się dorosłych według Cyklu Kolba (doświadczenie – refleksja – teoria – planowanie)
 • Zostaną zastosowane następujące metody i narzędzia: prezentacja multimedialna, film, krótkie wykłady, dyskusje grupowe, studia przypadków, ćwiczenia w grupach
  z wykorzystaniem technik kreatywnego myślenia i inne.

 Program warsztatu:

1.Wstęp do zarządzania projektami

 • Definicje zarządzania projektami, w tym definicje projektów budowlanych
 • Czynniki wpływające na sukces projektu budowlanego
 • Rola Kierownika Projektu Budowlanego vs Kierownik Budowy vs pozostałe role w projekcie
 • Profil Kierownika Projektu i Kierownika Budowy
 • Cykl życia projektu/ grupy procesowe zgodnie z PMBOK® Guide
 • Wprowadzenie do zarządzania projektem zgodnie z podejściem Agile

 2. Procesy rozpoczęcia

 • Dokument rozpoczynający projekt – Karta Projektu
 • Elementy Karty Projektu
 • Wprowadzenie do zarządzania interesariuszami w projekcie
 • Identyfikacja interesariuszy w projekcie
 • Ocena interesariuszy

3. Procesy planowania

 • Zbieranie wymagań/  tworzenie epik i historyjek
 • Definiowanie zakresu projektu/ Planowanie spotkań koordynacyjnych tzw. Sprint
 • Struktura Podziału Prac (Work Breakdown Structure)/ Podział zadań
 • Harmonogram projektu / Priorytetyzacja Rejestru
 • Szacowanie kosztów w projekcie / Przygotowanie budżetu
 • Planowanie jakości
 • Planowanie zasobów ludzkich
 • Komunikacja w projekcie (Plan Komunikacji)/ Tablica zadań (Taskboard)
 • Zarządzanie zamówieniami
 • Ryzyko w projekcie – planowanie/ identyfikacja/ klasyfikacja/ pomiar planowanie i wdrożenie metod reakcji na ryzyko

4. Procesy Realizacji i Kontroli

 • Zarządzanie zespołem projektowym
 • Zmiany w projekcie/ Zarządzanie Rejestrem Produktu
 • Monitorowanie i kontrola prac projektowych/ Tablice zadań, Wykresy spalania (Taskboards, Burnup/Burndown charts)
 • Weryfikacja i kontrola zakresu/ Przegląd Sprintu & zarządzanie Rejestrem Produktu
 • Kontrola harmonogramu/ Codzienne spotkania scrumowe
 • Kontrola kosztów
 • Zarządzanie jakością w projekcie/ Walidacja zgodnie z definicją „wykonane”
 • Dystrybucja informacji, zarządzanie oczekiwaniami interesariuszy i raportowanie postępów prac / Tablice zadań (Taskboards)
 • Monitorowanie i kontrola ryzyka/ Codzienne spotkania scrumowe
 • Zarządzanie zamówieniami: gromadzenie i wybór ofert, administrowanie kontraktami

5. Procesy zamykania projektu

 • Zamykanie projektu lub fazy
 • Zbieranie doświadczeń – „lesson learned”
 • Świętowanie sukcesu

6. Podsumowanie warsztatu

Czas trwania: 2 dni

Trenerzy: Marcin Zeszutek i Małgorzata Kusyk

Najbliższe szkolenia:

Gdańsk: 28-29 września 2018;             Kraków: zapytaj o termin

Wrocław: zapytaj o termin;     Poznań: 7-8 grudnia 2018

cena: 2100 plus 23% VAT; zapisy: kontakt@agilepmo.pl

Warszawa:  23-24 listopada 2018, więcej, w tym cena tutaj

PMBOK  jest zarejestrowanym znakiem towarowym Project Management Institute, Inc.

Zwinnie czyli jak? Wprowadzenie do zwinnego przywództwa

Warszawa: 30 września 2018

Zapisy trwają !close-link