Agile
9 September 2017
Agile Coach
Agile Coach

  For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Kolejny wpis z serii role (wcześniej została opisana rola Transition Managera), a tym razem o obowiązkach i kompetencjach Agile Coacha.

Pomimo, że zawiera w sobie słowo coaching, Agile coaching wychodzi poza definicję coachingu, chociaż korzysta z tych samych narzędzi.

Podobnie jak Agile to nie tylko metody, metodyki, czy ramy pracy ( ang. framework), ale przede wszystkim wartości i przekonania, stan umysłu, filozofia życia, bycia wspierającym, ufnym, otwartym, uczciwym spójnym i dostosowującym się, tak samo Agile coaching to nie tylko znajomość zwinnych narzędzi i technik, ale sposób myślenia. Agile coaching jest bardziej o tym kim jesteś i jakie przekonania i zachowania wspierasz niż o narzędziach, ideach i technikach, które stosujesz. Lyssa Adkins w swojej książce Coaching Agile Teams pisze, że Agile coaching to w 40% działanie (ang. doing), a w 60% bycie (ang. being).

Agile Coach modeluje Agile przez cały czas, uczy poprzez bycie zaangażowanym ( ang. commited), skupionym (ang. focused), otwartym (ang, open), pełnym szacunku (ang. respectful) i odważnym (ang. courageous). Krótko mówiąc żyje zgodnie z fundamentalnymi wartościami zwinności.

Obowiązki

Agile Coach pełni kilka ról, z których wynikają nieco inne obowiązki:

 1. Coach i Mentor – w kontekście zespołów zwinnych, pomaga osiągnąć kolejny cel na dwóch poziomach, zespołowym i indywidualnym (coach), ale także jest mentorem, dzieli się swoimi doświadczeniami i doradza jak używać Agile
 2. Facylitator
 3. Nauczyciel
 4. Rozwiązujący problemy
 5. Nawigator konfliktu
 6. Dyrygent współpracy

 Jako Coach

 • pomaga organizacji osiągać spektakularne rezultaty, wyłącznie te, które mają znaczenie zarówno dla biznesu jak i zespołu
 • pomaga zespołowi rozwinąć skrzydła, osiągnąć najwyższy poziom współpracy, a w przypadku problemów powrócić na właściwy tor
 • pomaga poszczególnym członkom zespołu w rozwoju, zarówno zawodowym jak i osobistym
 • wpływa na poczucie szczęścia, pomaga poczuć przyjemność z pracy i osiąganych rezultatów
 • działa w partnerstwie z menadżerami członków zespołu, pomaga im zrozumieć co to jest Agile wpływając na spójność pomiędzy celami indywidualnymi, a zespołowymi

Jako Mentor

 • dzieli się swoimi doświadczeniami i doradza jak używać Agile. Mentoring dotyczy zarówno „być”, czyli wartości i zachowań, czyli zwinnego paradygmatu myślenia jaki i „działać, czyli procesu, zasad i praktyk. Dotyczy zarówno zespołu, jak i menadżerów funkcjonalnych poszczególnych członków zespołu

Jako Facylitator

 • wspiera zespół w formalnych spotkaniach („stand-up”, planowanie/przegląd sprintu/iteracji, retrospektywa i inne) jak i nieformalnych rozmowach

Jako Nauczyciel/Trener

 • szkoli zarówno zespół jak i organizację:
  • w fazie tworzenia zespołu zwinnego wpiera zespół w nabyciu wiedzy na temat nowego procesu, siebie nawzajem oraz pracy, która przed zespołem stoi
  • wprowadza nowych członków zespołu
  • przez cały czas upewnia się czy poszczególne role są jasne i zrozumiałe oraz wspiera w razie niejasności, czy niezrozumienia

Jako Rozwiązujący problemy

 • wpiera zespół i organizację w rozwiązywaniu problemów:
  • Próbuje zrozumieć problem
  • Przekazuje problem do zespołu
  • Pozwala zespołowi działać

 Jako Nawigator konfliktu

 • wpiera zespół i organizację w rozwiązywaniu konfliktów

Jako Dyrygent współpracy

 • tworzy środowisko sprzyjające budowaniu zaufania i współpracy
 • pomaga zespołowi osiągnąć najwyższy poziom współpracy

Kompetencje i umiejętności zawodowe

Ponieważ Agile coaching to nie tylko wiedza techniczna, znajomość zwinnych narzędzi i technik, ale przede wszystkim praca z ludźmi, kluczowe są umiejętności interpersonalne (komunikacja, w tym aktywne słuchanie i porozumienie bez przemocy (ang. NVC), asertywność, facylitacja, rozwiązywanie konfliktów, inteligencja emocjonalna). Agile Coach wspiera, a nie zarządza, więc mówimy o przywództwie służebnym (ang. servant leadership). Przywódca służebny aktywnie słucha, pomaga i wspiera, usuwa przeszkody, szanuje i rozwija ludzi, jest otwarty, ciekawy (ang. curious) i czyta emocje (ang. read the room). Dodatkowo dba o swój rozwój, nie boi się podejmować ryzyka i popełniać błędów, wierzy, że ludzie są dobrzy, i że razem jako zespół możemy więcej.

Poniżej przedstawiono obszar kompetencji wraz z poziomem, którego oczekuje się od roli w 4. stopniowej skali: P = Podstawowy (ang. Basic Awareness); PR=Praktyczny (ang. Working Knowledge); K= Kompetentny (ang. Fully Competent);  E = Ekspert (ang. Expert).

Agile practices/ Praktyki zwinne – Ekspert (E) / ang. Expert

Communication/Komunikacja – Ekspert (E) / ang. Expert

Setting up and developing Agile team/ Tworzenie i rozwój zwinnego zespołu – Ekspert (E ) /ang. Expert

Virtual and Multicultural Awareness /Kompetencje pracy w środowisku wirtualnym i wielokulturowym – Kompetentny (K) / ang. Fully Competent

Servant Leadership/ Przywództwo służebne – Ekspert (E) / ang. Expert

Problem Solving and Decision Making/ Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji – Ekspert (E) / ang. Expert

Change and Transformation Programs/ Zarządzanie zmianą i transformacją – Ekspert (E) / ang. Expert

Project Risk Management/Zarządzanie ryzykiem projektowym – Kompetentny (K) / ang. Fully Competent

Estimating and Planing/Planowanie i szacowanie – Kompetentny (K) / ang. Fully Competent

Project Dependency Management/ Zarządzanie zależnościami w projekcie – Kompetentny (K) / ang. Fully Competent

Strategic and Business Management/Zarządzanie Strategiczne i Biznesowe – Kompetentny (K) / ang. Fully Competent

Stakeholders Management/Zarządzanie Interesariuszami – Ekspert (E) / ang. Expert

Facilitation, Presentation and Visual Management/ Facylitacja, prezentacja i wizualne myślenie – Ekspert (E) / ang. Expert

Coaching and Mentoring/ Coaching i mentoring – Ekspert (E) / ang. Expert

Negotiation/ Negocjacje – Kompetentny(K) / ang. Fully Competent

Benefit Management/ Zarzadzanie korzyściami – Kompetentny (K) / ang. Fully Competent

Self-development and mastering yourself/ samorozwój/ dążenie do doskonałości – Ekspert (E) / ang. Expert

Certyfikaty/Edukacja

Ponieważ Agile Coach korzysta z narzędzi coachingowych jeden z certyficatów wydawanych przez międzynarodowe instytucje coachingowe  ICF (International Coaching Federation), IIC (International Institute of Coaching) czy IAC (International Assiciation of Coaching) będzie atutem. Dla coachów pracujących w Scrum, Scrum Alliance przygotował dwie propozycje: Certified Team Coach℠ (CTC) oraz Certified Enterprise Coach℠ (CEC). Jednakże, żaden certyfikat nie zastąpi ciągłego rozwoju, gdyż Agile coaching to w 40% działanie (ang. doing), a w 60% bycie (ang. being).

Doświadczenie zawodowe

W zależności od organizacji wymagania mogą być różne. Natomiast z reguły jest to kilkuletnie doświadczenie w roli  Scrum Mastera, Project Managera, lidera zespołu technicznego, eksperta procesów biznesowych, czy nawet programisty lub testera. Tak naprawdę wcześniejsze doświadczenie nie ma znaczenia pod warunkiem, że jesteśmy w stanie żyć zgodnie z 10 zasadami Agile Coacha (ang. „native wiring”).

Kompetencje behawioralne

10 cech Agile Coacha

(ang. „native wiring” za Lyssa Adkins)

 1. Czyta emocje (ang. read the room)
 2. Troszczy się bardziej o ludzi niż produkt/rezultat, dzięki czemu ludzie osiągają spektakularne rezultaty
 3. Jest ciekawy – wie kiedy nie wie i pyta
 4. Wierzy, że ludzie są dobrzy
 5. Wie, że plany się walą, więc działa wspólnie z zespołem, zamiast trzymać się kurczowo planu i mieć nadzieję, że wszystko wróci na właściwy tor
 6. Jest chłonny wiedzy – wie, że rozwój jest drogą
 7. Wierzy, że razem można zmieniać świat oraz że doskonałość istnieje i warto do niej dążyć
 8. Posiada niską tolerancję dla wymówek
 9. Wierzy, że chaos i destrukcja są budulcami czegoś lepszego
 10. Ryzykuje bycie w błędzie. Jeśli popełnia błąd, bierze za niego odpowiedzialność

Dodatkowo

 • Spójność (uczciwość, prawdomówność, prostolinijność)
 • Globalne myślenie
 • Nakreślanie kierunków
 • Budowanie sojuszy na wszystkich szczeblach
 • Inspirowanie innych
 • Zaufanie i współpraca
 • Radzenie sobie z niepewnością i niejednoznacznością
 • Kreatywność

Tak jak w przypadku Transition Managera serdecznie zapraszam do dyskusji, w tym również do kwestionowania i  i nie zgadzania się. Potraktujmy ten opis jak prototyp, który będziemy udoskonalać.

0
No Comment 0 , ,

There are 0 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

PMI® AUTHORIZED PMP® EXAM PREP COURSE
Next edition starts 18 May 2022

Virtual:  Every Wed 18 May - 3 Aug (18:30-21:30)

Zapisy trwają! Enrollment in progress!
  close-link
  Napisz wiadomość