Development, Leadership
31 December 2012
Celebrations are heartfelt
Celebrations are heartfelt

  For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

On that special day H.E.A.R.T formula in details (both Polish and English)

 
HEART  SERCE
By Ken Blanchard, Lois Hart, Mario Tomayo
Heartfelt (Szczery, płynący z głębi serca)
Świętowanie powinno odzwierciedlać twoją wizję, misję i wartości.Świętowanie musi być inicjowane przez liderów i musi dotyczyć osiągnięć i celów organizacji.Świętowanie płynie z głębi serca
Lider jest głową świętowania. Świętowanie jest ludzkie
Entuzjastyczne
Świętowanie jest zabawą, sczęściem, które się pamięta
Korzystaj z różnego rodzaju muzyki podczas świętowania
Pokaż produkty i korzyści
All  inclusive (uwzględnij wszystkich)
Zaproś klientów i małżonków na świętowanie
Podziękuj im publiczne za to co zrobili
Recognition (uznanie)
Świętowanie uznaje wyniki i ludzi
Odnawia ducha
Zapewnij, żeby uznanie było częścią świętowania
Timely (w odpowiednim czasie)
Świętować musisz często
Doceń ludzi, którzy dobrze wykonali zadanie
Świętowanie musi nastąpić zaraz po zrealizowanu zadania/ osiągnięciu celu, który chcemy wynagrodzić
 
The HEART Formula by Ken Blanchard, Lois Hart, Mario Tomayo
Heartfelt
Celebrations must reflect your vision mission and values
Celebrations must be initiated by leaders and must be based on performance and the organization’s goals.Celebrations are heartfelt.The leader is the head of celebration.
Celebrations are human events
Enthusiastic
Celebrations are fun, happy and memorable
Suggest and use different kinds of music for celebrations
Show products and props
All  inclusive
Invite customers or spouses to celebrate
Thank them publicly for their part in the achievement
Recognition
Celebrations recognize work outcomes and people
They renew the spirit
Be sure you make recognition part of the celebration
Timely
Celebrations must happen frequently
Catch people doing things right
Celebrations must occur around the time of the achievement or event that deserves or needs to be recognized (as soon as possible)
Wish you all your dreams come true. Enjoy the evening today! Happy New Year!
0
No Comment 0 , , , , , ,

There are 0 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

PMI® AUTHORIZED PMP® EXAM PREP COURSE
Next edition starts 18 May 2022

Virtual:  Every Wed 18 May - 3 Aug (18:30-21:30)

Zapisy trwają! Enrollment in progress!
    close-link
    Napisz wiadomość