Agile
20 September 2017
Scrum Master
Scrum Master

  For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Kolejny wpis z serii role (wcześniej została opisana rola Transition Managera , Agile Coacha).

Scrum Master to jedna z trzech ról w Scrum, której celem jest zapewnienie, że Zespół Scrumowy rozumie i korzysta ze Scruma. Rola ta opisana została  w Przewodniku po Scrumie (ang. Scrum Guide).

Wg. Scrum Guide, „Scrum (rzecz.): ramy postępowania (ang. framework), dzięki którym ludzie mogą z powodzeniem rozwiązywać złożone problemy adaptacyjne, by w sposób produktywny i kreatywny wytwarzać produkty o najwyższej możliwej wartości. „Scrum Master natomiast odpowiada za to aby Scrum był rozumiany i stosowany. Scrum Master dokonuje tego poprzez zapewnienie, że Zespół Scrumowy stosuje się do założeń teorii Scruma, jego praktyk i reguł. Scrum Mastera można określić mianem przywódcy służebnego Zespołu Scrumowego. Pomaga również osobom spoza Zespołu Scrumowego zrozumieć, które z ich interakcji z Zespołem Scrumowym są pomocne, a które nie. Scrum Master pomaga zmienić te zachowania, aby maksymalizować wartość wytwarzaną przez Zespół Scrumowy.”

Obowiązki

(źródło: Scrum Guide)

 • Scrum Master wspiera Właściciela Produktu (ang. Product Owner)
 • Pomaga Zespołowi Scrumowemu zrozumieć potrzebę formułowania jasnych i zwięzłych elementów Rejestru produktu
 • Wspiera Product Ownera w rozumieniu zasad planowania produktu e środowisku empirycznym
 • Wspiera Product Ownera w rozumieniu i praktykowaniu zwinności ( ang. Agility)
 • Wspomaga Zespół Deweloperski coachując go w zakresie wykorzystania zasad samoorganizacji i międzyfunkcyjności
 • Pomaga Zespołowi Deweloperskiemu w zakresie tworzenia produktów o wysokiej wartości
 • Pomaga usuwać przeszkody ograniczające postępy Zespołu Deweloperskiego
 • Wspiera organizację przewodząc procesom wdrażania Scruma oraz prowadząc coaching osób w ten proces zaangażowanych
 • Wspiera organizację planując wykorzystanie Scruma wewnątrz organizacji
 • Wspiera pracowników i interesariuszy w rozumieniu i stosowaniu Scruma oraz empirycznego podejścia do rozwoju produktu
 • Scrum Master powoduje zmiany prowadzące do zwiększania produktywności Zespołu Scrumowego
 • Współpracuje z innymi Scrum Masterami w celu zwiększenia efektywności wykorzystania Scruma w organizacji.

Kompetencje i umiejętności zawodowe

Rolą Scrum Mastera jest zapewnienie, że Scrum jest stosowany co jest dość proste, natomiast zapewnienie, że Scrum jest rozumiany stanowi już dużo większe wyzwanie. Podobnie jak w przypadku Agile Coacha i innych ról w kulturze zwinnej to ważniejsze jest kim jesteś i jakie przekonania i zachowania wspierasz niż jakie narzędzia, idee i techniki stosujesz. Oprócz wiedzy technicznej (rozumienie procesu wytwarzania oprogramowania, znajomość metod wytwarzania oprogramowania – takich jak np.  Test Driven Development, XP) kluczowe są umiejętności interpersonalne (komunikacja, w tym aktywne słuchanie i porozumienie bez przemocy (ang. NVC), asertywność, facylitacja, rozwiązywanie konfliktów, inteligencja emocjonalna, coaching). Ponieważ Scrum Master wspiera, a nie zarządza zespołem mówimy o przywództwie służebnym (ang. servant leadership). Przywódca służebny aktywnie słucha, pomaga i wspiera, usuwa przeszkody, szanuje i rozwija ludzi, jest otwarty, ciekawy (ang. curious) i empatyczny (ang. read the room). Dodatkowo dba o swój rozwój, nie boi się podejmować ryzyka i popełniać błędów, wierzy, że ludzie są dobrzy, i że razem jako zespół możemy więcej.

Kilka dostępnych modeli rozwoju Scrum Mastera: Angel Medinilla oraz Shu-Ha-Ri.

Poniżej przedstawiono obszar kompetencji wraz z poziomem, którego oczekuje się od roli w 4. stopniowej skali: P = Podstawowy (ang. Basic Awareness); PR=Praktyczny (ang. Working Knowledge); K= Kompetentny (ang. Fully Competent);  E = Ekspert (ang. Expert).

Agile practices/ Praktyki zwinne – Ekspert (E) / ang. Expert

Communication/Komunikacja – Ekspert (E) / ang. Expert

Virtual and Multicultural Awareness /Kompetencje pracy w środowisku wirtualnym i wielokulturowym – Kompetentny (K) / ang. Fully Competent

Servant Leadership/ Przywództwo służebne – Kompetentny (K) / ang. Fully Competent

Problem Solving and Decision Making/ Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji – Kompetentny (K) / ang. Fully Competent

Change and Transformational Programs/ Zarządzanie zmianą i transformacją – Kompetentny (K) / ang. Fully Competent

Financial Management/Zarządzanie kosztami – Praktyczny (PR) / ang. Working Knowledge

Project Risk Management/Zarządzanie ryzykiem projektowym – Praktyczny (PR) / ang. Working Knowledge

Estimating and Planing/Planowanie i szacowanie – Praktyczny (PR) / ang. Working Knowledge

Dependency Management/ Zarządzanie zależnościami – Praktyczny (PR) / ang. Working Knowledge

Strategic and Business Management/Zarządzanie Strategiczne i Biznesowe – Praktyczny (PR) / ang. Working Knowledge

Stakeholders Management/Zarządzanie Interesariuszami – Kompetentny (K) / ang. Fully Competent

Project Execution/Realizacja Projektu – Kompetentny (K) / ang. Fully Competent

Facilitation, Presentation and Visual Management/ Facylitacja, prezentacja i wizualne myślenie – Kompetentny (K) / ang. Fully Competent

Coaching and Mentoring/ Coaching i mentoring – Kompetentny (K) / ang. Fully Competent

Negotiation/ Negocjacje – Praktyczny (PR) / ang. Working Knowledge

Benefit Management/ Zarzadzanie korzyściami – Praktyczny(PR) / ang. Working Knowledge

Governance and assurance/Nadzór – Podstawowy (P) / ang. Basic Awareness

Technical Knowledge / Wiedza techniczna – Kompetentny (K) / ang. Fully Competent

 

Certyfikaty/Edukacja

Na rynku jest sporo certyfikatów z podejść i metodyk zwinnych. Jeden z nich, który rekomendujemy to Professional Scrum Master I (PSM I).

Doświadczenie zawodowe

W zależności od organizacji wymagania mogą być różne. Natomiast z reguły jest to kilkuletnie doświadczenie w roli lidera zespołu lub programisty. Project manager lub analityk biznesowy też może się w tej roli sprawdzić.

 Kompetencje behawioralne

 • Budowanie sojuszy na wszystkich szczeblach
 • Adaptacja
 • Zaufanie i współpraca
 • Spójność (uczciwość, prawdomówność, prostolinijność)
 • Globalne myślenie
 • Kreatywność
 • Osiąganie celów
 • Nakreślanie kierunków
 • Radzenie sobie z niepewnością i niejednoznacznością

Tak jak w przypadku pozostałych ról serdecznie zapraszam do dyskusji, w tym również do kwestionowania i  i nie zgadzania się. Potraktujmy ten opis jak prototyp, który będziemy udoskonalać.

0
2 Comments 0 ,

There are 2 comments

 • Przemek says:

  Głównym zadaniem Scrum Mastera nie jest “[…] zmaksymalizowanie wartości produktu” a praca nad rozumieniem i korzystaniem ze Scruma. Dla mnie jednak ta główna rola to dbanie o wydajność i rozwój zespołu! Maksymalizacją wartości produktu zajmuje się Product Owner.

  • Małgorzata Kusyk says:

   Panie Przemku, słuszna uwaga, do wpisu wkradł się błąd – opis tworzyliśmy na wzorcu Product Ownera i nie podmieniliśmy celu. Serdecznie dziękuje za czujność, już poprawiliśmy.Pozdrawiam serdecznie, Małgosia

 • Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

  PMI® AUTHORIZED PMP® EXAM PREP COURSE
  Next edition starts 18 May 2022

  Virtual:  Every Wed 18 May - 3 Aug (18:30-21:30)

  Zapisy trwają! Enrollment in progress!
   close-link
   Napisz wiadomość