Bezpieczeństwo psychologiczne to przekonanie, że nie zostaniemy ukarani lub upokorzeni za zadawanie pytań, zgłaszanie pomysłów, wyrażanie obaw lub przyznawanie się do błędów. Jest to krytyczny aspekt zwinnego zespołu – warunek konieczny do stworzenia środowiska zaufania, współpracy i otwartej komunikacji, w którym członkowie zespołu czują się swobodnie podejmując ryzyko, dzieląc się pomysłami czy będąc bezbronnymi.

Dzięki temu narzędziu będziesz miał możliwość zmierzenia poziomu bezpieczeństwa psychologicznego w zespole, którego jesteś częścią.