Tranzycja jest wewnętrznym procesem i jej czas zależy od tego, w którym miejscu znajdują się osoby dotknięte zmianą. Umiejscowienie poszczególnych osób i całych grup w trazycji jest bardzo ważne, gdyż wpływa na kolejne działania.

Przeanalizuj wszystkie znaki tranzycji GRASS, a następnie wykonaj ćwiczenie Diagnoza etapu zmiany, a będziesz w stanie ocenić, na którym etapie zmiany tranzycyjnej (ang. transition) znajdują się poszczególne osoby czy grupy.

Wewnątrz ćwiczenia znajdziesz wszystkie wskazówki.