Definiując cele zespołu możemy to zrobić za pomocą OKR-ów. OKR to skrót od angielskich słów Objectives and Key Results, czyli “Cele i Kluczowe Rezultaty”.

Definiowanie celów metodą OKR nie jest elementem programu oceny pracowniczej!

W środku ćwiczenia znajdziesz instrukcję, przykład i interaktywny formularz do uzupełnienia na Twoim komputerze