Porozumienie Bez Przemocy (ang. Nonviolent Comunication w skrócie NVC) lub jak określa je sam autor Marshall Rosenberg Porozumienie Współczujące, czy Porozumienie Serca polega na zamianie języka ocen, opinii, etykietek na język potrzeb i uczuć.

Przeczytaj stwierdzenia, które znajdziesz w ćwiczeniu i wybierz te, na które Twoja odpowiedź brzmi NIE, a dowiesz się czy komunikujesz się używając przemocy.