Eddie Obeng, brytyjski pedagog, autor i mówca motywacyjny, uważa, że istnieją cztery rodzaje projektów. Zrozumienie ich może pomóc w przewidywaniu problemów i wprowadzeniu środków pozwalających na ich uniknięcie. Style przywództwa potrzebne do przeprowadzenia zmian organizacyjnych są ściśle związane z każdym typem projektu.

O modelu Obenga rozmawiamy więcej podczas studiów podyplomowych Transition Manager Academy oraz warsztatów Agile w praktyce lub Agile Leadership Navigator, gdzie między innymi uczymy stawiać małe kroki i współpracować z innymi.