Narzędzie do sprawdzenia IQ dotyczącego zaufania – The Reina Leadership Trust Quiz™.

Zrób test i zinterpretuj swój wynik. Najwyższy możliwy wynik to 50, a najniższy 0. Im wyższy wynik, tym bardziej postrzegasz swój styl przywództwa jako praktykę budowania zachowań wspierających zaufanie, i większa szansa, że budujesz efektywne relacje w pracy.