Tworzenie każdego produktu czy usługi warto zacząć od inspirującej wizji, która powinna zwięźle komunikować istotę przyszłości produktu oraz opisywać wspólny cel. Warto zadbać, żeby wizja była krótka i słodka – powinna zdać test windy, to znaczy nie być dłuższa niż przeciętna konwersacja podczas podróży windą – do 2 minut.