O NAS

Połączył nas etos współodpowiedzialności z celem osiągnięcia bardziej demokratycznych, trwałych i środowiskowo świadomych rozwiązań biznesowych i społecznych. Jesteśmy pasjonatami zmiany – tworzenia świata, w którym każdy projekt odnosi sukces. Każdy z nas jest trochę z innej bajki, ale łączy nas wspólna misja, jaką jest budowanie bardziej zintegrowanych zespołów, organizacji i społeczeństw.

Małgorzata Kusyk zdjęcie

Małgorzata Kusyk – twórczyni AgilePMO, Agile Coach, propagatorka zwinności i turkusu, społecznego zaangażowania i osobistej odpowiedzialności. Wizjonerka-buntowniczka, dla której „sky is not the limit”.

Kiedy inni pukają się w głowę uważając, że coś jest niemożliwe, podejmuję działania – „chwytam za pędzel i maluję”. I choć jak każdy, po drodze potykam się i czasami upadam, podnoszę się i ruszam za tym, co dla mnie ważne i cenne, za swoimi marzeniami.

Agile to dla mnie filozofia życia – bycie w ufności i obfitości, rezyliencja i szybka adaptacja do zmieniającego się otoczenia, bo nie ma lepszego czasu dla innowacyjnego myślenia jak kryzys. Stare już nie działa, a nowego jeszcze nie ma, więc można dać się ponieść wyobraźni. I tak z pasji i marzeń o lepszym świecie zrodził się pomysł na AgilePMO. Idea kiełkowała kilka lat – tutaj znajdziecie tę historię, ale dopiero w marcu 2013 odważyłam się zarejestrować firmę, a w listopadzie tego samego roku zrezygnować z pracy etatowej, aby całkowicie skupić się na rozwoju organizacji na swoich zasadach.

2013 – powstanie AgilePMO

2017 – dołączenie do grona rekomendowanych partnerów szkoleniowych Project Management Institute® – Registered Educational Providers (R.E.P.), a obecnie PMI® Authorized Training Partner (ATP) – jako jedna z trzech takich organizacji w Polsce

2019 – uruchomienie pierwszej edycji autorskiego, 12-tygodniowego kursu online PMI® Authorized PMP® Exam Prep Course

2020 – uruchomienie edukacyjnego programu społecznego gameScrum

2021 – uruchomienie Programu Stypendialnego AgilePMO, skierowanego do kobiet pozostających bez pracy, w celu aktywizacji zawodowej i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w obszarze przywództwa i zarządzania projektami, zespołami i organizacjami

21-22 listopada 2022 roku w Warszawie w ramach  17 Międzynarodowy Kongres PMI PC pod hasłem “It’s time for a revolution” poprowadziliśmy wystąpienie „Rezyliencja – kompetencja na trudne czasy”.

18 stycznia Małgorzata Kusyk wygłosiła gościnnie prelekcję na University of Northampton. Prezentacja nosiła tytuł Transition Management – the missing piece of change.

W marcu 2023 Gosia wzięła udział w zdalnej konferencji DOBRO-STAN #4 – Miedzy stresem a poczuciem bezpieczeństwa. Wystąpiła z tematem Jak zwinne zespoły zapewniają poczucia bezpieczeństwa? – zapraszamy do oglądania nagrania.

2017 – powstanie Akademii Zwinnej Liderki – społeczności zrzeszającej wszystkich, którym filozofia zwinności jest bliska

2018 – uruchomienie pierwszej edycji Akademii Transition Managera – unikatowego programu edukacyjnego dot. zarządzania projektami, jedynego takiego w Polsce (może nawet na świecie) zgodnego z Trójkątem kompetencji PMI (PMI Talent Triangle™)

2020 – powstanie pierwszych kursów online oraz uruchomienie Akademii Zwinnego Przywództwa – modułowego programu szkoleniowego, który przygotowuje do efektywnego zarządzania w świecie VUCA i wpiera wzrastanie w kryzysie

2022 – uruchomienie Programu On-the-job Training skierowanego do osób w trakcie przebranżowienia, umożliwiającego zdobycie doświadczenia w obszarze zwinnego zarządzania jako Project Manager, Product Owner czy Scrum Master

9 sierpnia 2022 prowadziliśmy warsztat z budowania zespołów przyszłości  w ramach 12-tygodniowego programu akceleracyjnego organizowanego przez Huge Thing we współpracy z Google for Startups. Nasze przemyślenia po zawarliśmy tutaj.

Obecnie zespół AgilePMO liczy 20 osób regularnie współpracujących ze sobą w Polsce i na świecie oraz rozpoczął ekspansję globalną na dużą skalę.