Interesariusze i komunikacja w projekcie

Interesariusze i komunikacja w projekcie

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników projektu, członków zespołów projektowych oraz wszystkich, którzy chcieliby zwiekszyć swoją efektywność w komunikacji z interesariuszami.

Cele warsztatu:

 1. Zapoznanie się uczestników z funkcjami i rolami w projekcie
 2. Zapoznanie się z praktycznymi narzędziami i technikami zarządzania interesariuszami w projekcie
 3. Zmotywowanie do wdrożenia procesu zarządzania interesariuszami w życie

Korzyści dla uczestników:

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

 • zdefiniować podstawowe funkcje i role w projekcie
 • zidentyfikować interesariuszy w swoim projekcie oraz ocenić ich wpływ
 • zaplanować działania efektywnego zarządzania interesariuszami
 • zastosować praktyczne narzędzia efektywnego zarządzania interesariuszami

Metody szkoleniowe:

Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatu w połączeniu z krótkimi wykładami. Zostaną zastosowane następujące metody i narzędzia: prezentacja multimedialna, krótkie wykłady, dyskusje grupowe, studia przypadków, ćwiczenia w małych grupach.

Program warsztatu:

Organizacja projektowa

 • Role i funkcje w projekcie
 • Funkcja zarządcza
 • Funkcja zarządzania projektami
 • Funkcja realizacji

Interesariusze w projekcie

 • Wprowadzenie do zarządzania interesariuszami w projekcie
 • Wprowadzenie do narzędzia do oceny interesariuszy w projekcie
 • Zapoznanie się ze scenariuszem projektowym
 • Identyfikacja interesariuszy – praca w grupach ze scenariuszem projektowym
 • Ocena interesariuszy – praca w grupach ze scenariuszem projektowym
 • Prezentacje obszarów przez zespoły

Działania zarządzania interesariuszami i podsumowanie

 • Plan Komunikacji – narzędzie zarządzania interesariuszami
 • Zaproponowanie działań dla wcześniej zidentyfikowanych interesariuszy – stworzenie Planu Komunikacji
 • Prezentacja działań zarządzania interesariuszami przez zespoły

Podsumowanie i zakończenie warsztatu

Czas trwania

1 - 2 dni

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami kontakt@agilepmo.pl

Trenerzy:

Małgorzata Kusyk

PMP® certification preparation course starts on 10 May 2021

Virtual:  Every Mon and Thu 18:30-21:30 till 21 Jun 2021

Zapisy trwają! Enrollment in progress!
  close-link