Przygotowanie do certyfikacji PMP® bez wychodzenia z domu

Przygotowanie do certyfikacji PMP® bez wychodzenia z domu
Przygotuj się z nami do PMP®, jednego z najbardziej rozpoznawalnych certyfikatów na świecie. To pierwszy taki kurs w Polsce – bez wychodzenia z domu przygotujesz się do egzaminu!

Cele szkolenia

Po odbyciu tego szkolenia jego uczestnicy:

 • znają zasady dotyczące certyfikacji PMP®, formę i strukturę egzaminu, typowe pytania,
 • posiadają wiedzę umożliwiającą zdanie egzaminu PMP® – znają opisane w PMBOK® Guide pojęcia, procesy, metody, narzędzia, techniki,
 • posiadają wiedzę w zakresie Project Management Institute® Code of Ethics and Professional Conduct, wymaganego
  na egzaminie,
 • znają typową konstrukcję pytań egzaminacyjnych, potrafią sprawnie analizować i szybko odczytać sens najtrudniejszych pytań oraz poprawnie odpowiadać na nie, potrafią identyfikować i eliminować niepoprawne odpowiedzi zwłaszcza tam, gdzie poprawna wydaje się więcej niż jedna odpowiedź,
 • dzięki egzaminowi próbnemu są praktycznie zapoznani z tempem egzaminu, skalą trudności pytań, reakcjami swojego organizmu na wysiłek egzaminacyjny oraz potrafią wypracować własną strategię przechodzenia przez egzamin,
 • znają ewentualne luki w swojej wiedzy i potrafią zaplanować dalszą naukę przed egzaminem,
 • są kompleksowo przygotowani do podejścia do egzaminów PMP®.

Ramowy program szkolenia

 1. Wprowadzenie do szkolenia
  1. Przedstawienie programu i celów szkolenia.
  2. Zebranie oczekiwań uczestników.
  3. Ustalenie zasad obowiązujących podczas szkolenia.
 2. Test wstępny
  1. Przeprowadzenie testu wstępnego (25 pytań, 30 minut).
  2. Omówienie odpowiedzi, identyfikacja obszarów sprawiających trudności.
 3. Zasady uczestnictwa w egzaminie PMP®
  1. Wymogi certyfikacyjne i zasady ich spełnienia.
  2. Procedura aplikowania na egzamin.
  3. Porady praktyczne związane ze składaniem aplikacji.
  4. Audyt Project Management Institute® – jak się do niego przygotować.
 4. Egzamin PMP®
  1. Specyfika i typowe konstrukcje pytań egzaminacyjnych.
  2. Charakterystyka podejścia PMI do zarządzania projektami ” wnioski na egzamin.
  3. Metody eliminowania niepoprawnych odpowiedzi.
 5. Terminologia PMBOK® Guide. Projekty w organizacji
  1. Projekty, programy, portfele i zarządzanie nimi.
  2. Cykl życia projektu i jego rodzaje.
  3. Projekty w organizacji, typowe formy organizacyjne.
  4. Przypomnienie najważniejszych pojęć.
  5. Runda pytań egzaminacyjnych.
 6. Zarządzanie integracją
  1. Procesy zarządzania integracją – przegląd.
  2. Najważniejsze narzędzia, techniki i metody, wejścia do i wyjścia z procesów.
  3. Przypomnienie najważniejszych pojęć.
  4. Runda pytań egzaminacyjnych z zarządzania integracją.
 7. Zarządzanie zakresem.
  1. Procesy zarządzania zakresem – przegląd.
  2. Najważniejsze narzędzia, techniki i metody, wejścia do i wyjścia z procesów.
  3. Przypomnienie najważniejszych pojęć.
  4. Runda pytań egzaminacyjnych z zarządzania zakresem.
 8. Zarządzanie harmonogramem
  1. Procesy zarządzania harmonogramem – przegląd.
  2. Najważniejsze narzędzia, techniki i metody, wejścia do i wyjścia z procesów.
  3. Przypomnienie najważniejszych pojęć.
  4. Runda pytań egzaminacyjnych z zarządzania harmonogramem.
 9. Zarządzanie budżetem
  1. Procesy zarządzania budżetem – przegląd.
  2. Najważniejsze narzędzia, techniki i metody, wejścia do i wyjścia z procesów.
  3. Przypomnienie najważniejszych pojęć.
  4. Runda pytań egzaminacyjnych z zarządzania budżetem.
 10. Zarządzanie jakością
  1. Procesy zarządzania jakością – przegląd.
  2. Najważniejsze narzędzia, techniki i metody, wejścia do i wyjścia z procesów.
  3. Przypomnienie najważniejszych pojęć.
  4. Runda pytań egzaminacyjnych z zarządzania jakością.
 11. Zarządzanie zasobami w projekcie.
  1. Procesy zarządzania zasobami – przegląd
  2. Najważniejsze narzędzia, techniki i metody, wejścia do i wyjścia z procesów.
  3. Przypomnienie najważniejszych pojęć.
  4. Runda pytań egzaminacyjnych z zarządzania ludźmi
 12. Zarządzanie komunikacją
  1. Procesy zarządzania komunikacją – przegląd.
  2. Najważniejsze narzędzia, techniki i metody, wejścia do i wyjścia z procesów.
  3. Przypomnienie najważniejszych pojęć.
  4. Runda pytań egzaminacyjnych z zarządzania komunikacją.
 13. Zarządzanie ryzykiem
  1. Procesy zarządzania ryzykiem – przegląd
  2. Najważniejsze narzędzia, techniki i metody, wejścia do i wyjścia z procesów.
  3. Przypomnienie najważniejszych pojęć.
  4. Runda pytań egzaminacyjnych z zarządzania ryzykiem.
 14. Zarządzanie zamówieniami
  1. Procesy zarządzania dostawcami – przegląd.
  2. Najważniejsze narzędzia, techniki i metody, wejścia do i wyjścia z procesów.
  3. Przypomnienie najważniejszych pojęć.
  4. Runda pytań egzaminacyjnych z zarządzania zamówieniami.
 15. Zarządzanie interesariuszami
  1. Procesy zarządzania interesariuszami – przegląd.
  2. Najważniejsze narzędzia, techniki i metody, wejścia do i wyjścia z procesów.
  3. Przypomnienie najważniejszych pojęć.
  4. Runda pytań egzaminacyjnych z zarządzania interesariuszami.
 16. Kodeks Project Management Institute® Code of Ethics and Professional Conduct
  1. Najważniejsze wytyczne kodeksu.
  2. Runda pytań egzaminacyjnych z kodeksu etycznego PMI.
 17. Egzamin próbny 
  1. Przeprowadzenie pełnego egzaminu próbnego (200 pytań, 4 godziny)
  2. Sprawdzenie testów, omówienie pytań i obszarów sprawiających trudności.
 18. Podsumowanie szkolenia
  1. Wnioski ze szkolenia.
  2. Omówienie sposobów planowania dalszej nauki uczestników.

Metody szkoleniowe

W trakcie szkoleń stosowane będą zróżnicowane metody uczenia:

 • praca w podgrupach,
 • prezentacja teorii,
 • dyskusja z grupą,
 • zadania domowe,
 • praca z pytaniami egzaminacyjnymi,
 • zamknięta grupa wspracia w trakcie i po zakończeniu kursu aż do zdania egzaminu.

Materiały dla uczestników

 1. Materiały szkoleniowe.
 2. Zestawy pytań egzaminacyjnych i odpowiedzi do pytań.
 3. Dostęp do nagrań wszystkich sesji.

Szkolenie prowadzone w języku angielskim lub polskim.

 

PMBOK, PMI, PMP, CAPM, Project Management Professional, Certified Associate in Project Management, Project Management Institute są zarejestrowanymi znakami towarowymi Project Management Institute, Inc.

Czas trwania

12 x 3. godzinnych sesji wirtualnych z trenerem (35 PDUs) plus praca w zamkniętej grupie pomiędzy sesjami oraz po szkoleniu do zdania egzaminu - mamy 100% zdawalność.

Najbliższe terminy:

Edycja 8 : 10 maja - 21 czerwca 2021 (spotykamy się w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach 18:30 - 21:30)

Cena: edycja wirtualna: PROMOCJA do 5 maja 4200 PLN*(cena regularna 5000 PLN*) 1179 USD*/ 969 EUR*/ 879 GBP*

* Cena nie zawiera podatku VAT

Zapisy:

kontakt@agilepmo.pl lub +48 602 210 940 .

Język szkolenia:

angielski lub polski

PMP® certification preparation course starts on 10 May 2021

Virtual:  Every Mon and Thu 18:30-21:30 till 21 Jun 2021

Zapisy trwają! Enrollment in progress!
  close-link