NOWOŚĆ: Przygotowanie do certyfikacji Project Management Professional (PMP)® bez wychodzenia z domu

NOWOŚĆ: Przygotowanie do certyfikacji Project Management Professional (PMP)® bez wychodzenia z domu
Przygotuj się z nami do PMP®, jednego z najbardziej rozpoznawalnych certyfikatów na świecie. To pierwszy taki kurs w Polsce – bez wychodzenia z domu przygotujesz się do egzaminu!

Cele szkolenia

Po odbyciu tego szkolenia jego uczestnicy:

 • znają zasady dotyczące certyfikacji PMP®, formę i strukturę egzaminu, typowe pytania,
 • posiadają wiedzę umożliwiającą zdanie egzaminu PMP® – znają opisane w PMBOK® Guide pojęcia, procesy, metody, narzędzia, techniki,
 • posiadają wiedzę w zakresie Project Management Institute® Code of Ethics and Professional Conduct, wymaganego
  na egzaminie,
 • znają typową konstrukcję pytań egzaminacyjnych, potrafią sprawnie analizować i szybko odczytać sens najtrudniejszych pytań oraz poprawnie odpowiadać na nie, potrafią identyfikować i eliminować niepoprawne odpowiedzi zwłaszcza tam, gdzie poprawna wydaje się więcej niż jedna odpowiedź,
 • dzięki egzaminowi próbnemu są praktycznie zapoznani z tempem egzaminu, skalą trudności pytań, reakcjami swojego organizmu na wysiłek egzaminacyjny oraz potrafią wypracować własną strategię przechodzenia przez egzamin,
 • znają ewentualne luki w swojej wiedzy i potrafią zaplanować dalszą naukę przed egzaminem,
 • są kompleksowo przygotowani do podejścia do egzaminów PMP®.

Ramowy program szkolenia

 1. Wprowadzenie do szkolenia
  1. Przedstawienie programu i celów szkolenia.
  2. Zebranie oczekiwań uczestników.
  3. Ustalenie zasad obowiązujących podczas szkolenia.
 2. Test wstępny
  1. Przeprowadzenie testu wstępnego (25 pytań, 30 minut).
  2. Omówienie odpowiedzi, identyfikacja obszarów sprawiających trudności.
 3. Zasady uczestnictwa w egzaminie PMP®
  1. Wymogi certyfikacyjne i zasady ich spełnienia.
  2. Procedura aplikowania na egzamin.
  3. Porady praktyczne związane ze składaniem aplikacji.
  4. Audyt Project Management Institute® – jak się do niego przygotować.
 4. Egzamin PMP®
  1. Specyfika i typowe konstrukcje pytań egzaminacyjnych.
  2. Charakterystyka podejścia PMI do zarządzania projektami ” wnioski na egzamin.
  3. Metody eliminowania niepoprawnych odpowiedzi.
 5. Terminologia PMBOK® Guide. Projekty w organizacji
  1. Projekty, programy, portfele i zarządzanie nimi.
  2. Cykl życia projektu i jego rodzaje.
  3. Projekty w organizacji, typowe formy organizacyjne.
  4. Przypomnienie najważniejszych pojęć.
  5. Runda pytań egzaminacyjnych.
 6. Zarządzanie integracją
  1. Procesy zarządzania integracją – przegląd.
  2. Najważniejsze narzędzia, techniki i metody, wejścia do i wyjścia z procesów.
  3. Przypomnienie najważniejszych pojęć.
  4. Runda pytań egzaminacyjnych z zarządzania integracją.
 7. Zarządzanie zakresem.
  1. Procesy zarządzania zakresem – przegląd.
  2. Najważniejsze narzędzia, techniki i metody, wejścia do i wyjścia z procesów.
  3. Przypomnienie najważniejszych pojęć.
  4. Runda pytań egzaminacyjnych z zarządzania zakresem.
 8. Zarządzanie harmonogramem
  1. Procesy zarządzania harmonogramem – przegląd.
  2. Najważniejsze narzędzia, techniki i metody, wejścia do i wyjścia z procesów.
  3. Przypomnienie najważniejszych pojęć.
  4. Runda pytań egzaminacyjnych z zarządzania harmonogramem.
 9. Zarządzanie budżetem
  1. Procesy zarządzania budżetem – przegląd.
  2. Najważniejsze narzędzia, techniki i metody, wejścia do i wyjścia z procesów.
  3. Przypomnienie najważniejszych pojęć.
  4. Runda pytań egzaminacyjnych z zarządzania budżetem.
 10. Zarządzanie jakością
  1. Procesy zarządzania jakością – przegląd.
  2. Najważniejsze narzędzia, techniki i metody, wejścia do i wyjścia z procesów.
  3. Przypomnienie najważniejszych pojęć.
  4. Runda pytań egzaminacyjnych z zarządzania jakością.
 11. Zarządzanie zasobami w projekcie.
  1. Procesy zarządzania zasobami – przegląd
  2. Najważniejsze narzędzia, techniki i metody, wejścia do i wyjścia z procesów.
  3. Przypomnienie najważniejszych pojęć.
  4. Runda pytań egzaminacyjnych z zarządzania ludźmi
 12. Zarządzanie komunikacją
  1. Procesy zarządzania komunikacją – przegląd.
  2. Najważniejsze narzędzia, techniki i metody, wejścia do i wyjścia z procesów.
  3. Przypomnienie najważniejszych pojęć.
  4. Runda pytań egzaminacyjnych z zarządzania komunikacją.
 13. Zarządzanie ryzykiem
  1. Procesy zarządzania ryzykiem – przegląd
  2. Najważniejsze narzędzia, techniki i metody, wejścia do i wyjścia z procesów.
  3. Przypomnienie najważniejszych pojęć.
  4. Runda pytań egzaminacyjnych z zarządzania ryzykiem.
 14. Zarządzanie zamówieniami
  1. Procesy zarządzania dostawcami – przegląd.
  2. Najważniejsze narzędzia, techniki i metody, wejścia do i wyjścia z procesów.
  3. Przypomnienie najważniejszych pojęć.
  4. Runda pytań egzaminacyjnych z zarządzania zamówieniami.
 15. Zarządzanie interesariuszami
  1. Procesy zarządzania interesariuszami – przegląd.
  2. Najważniejsze narzędzia, techniki i metody, wejścia do i wyjścia z procesów.
  3. Przypomnienie najważniejszych pojęć.
  4. Runda pytań egzaminacyjnych z zarządzania interesariuszami.
 16. Kodeks Project Management Institute® Code of Ethics and Professional Conduct
  1. Najważniejsze wytyczne kodeksu.
  2. Runda pytań egzaminacyjnych z kodeksu etycznego PMI.
 17. Egzamin próbny 
  1. Przeprowadzenie pełnego egzaminu próbnego (200 pytań, 4 godziny)
  2. Sprawdzenie testów, omówienie pytań i obszarów sprawiających trudności.
 18. Podsumowanie szkolenia
  1. Wnioski ze szkolenia.
  2. Omówienie sposobów planowania dalszej nauki uczestników.

Metody szkoleniowe

W trakcie szkoleń stosowane będą zróżnicowane metody uczenia:

 • praca w podgrupach,
 • prezentacja teorii,
 • dyskusja z grupą,
 • zadania domowe,
 • praca z pytaniami egzaminacyjnymi.

Materiały dla uczestników

 1. Materiały szkoleniowe.
 2. Zestawy pytań egzaminacyjnych i odpowiedzi do pytań.
 3. Dostęp do nagrań wszystkich sesji.

Szkolenie prowadzone w języku angielskim.

PMBOK, PMI, PMP, CAPM, Project Management Professional, Certified Associate in Project Management, Project Management Institute są zarejestrowanymi znakami towarowymi Project Management Institute, Inc.

Czas trwania

15 dwugodzinnych sesji wirtualnych z trenerem (30 PDUs) plus 5 godzinnych sesji on-line (5 PDUs). Razem 35 PDUs

Najbliższe terminy:

Każdy poniedziałek przez 15 tygodni od 1 kwietnia do 15 lipca 2019

Cena: 3700 PLN*/ 999 USD*/ 870 EUR*/ 780 GBP*

* Cena nie zawiera podatku VAT

Zapisy:

kontakt@agilepmo.pl lub +48 602 210 940

Język szkolenia:

angielski

Zarządzanie projektami budowlanymi w praktyce z elementami BIM

Kraków: 29-30 marca 2019

Zapisy trwają !
close-link