Transformation Management

Transformation Management

Dla kogo?

Dla obecnych oraz przyszłych liderów projektów i programów tranzycyjnych i transformacyjnych.

Opis

W celu dostosowania się do dynamicznie zmieniającego się otoczenia organizacje uruchamiają złożone programy zmian. Programy te mogą być migracyjne – przeniesienie wiedzy, systemów oraz działań operacyjnych od klienta do wyspecjalizowanej jednostki zewnętrznej lub transformacyjne – od zmiany struktury procesów, poprzez zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych, do zmiany kultury organizacyjnej. Migracje („transition”) są złożone, ale przewidywalne, natomiast transformacje z natury są nieprzewidywalne, natomiast uwalniają olbrzymi potencjał, który pozostaje nieodkryty do czasu faktycznej zmiany. Oba rodzaje programów wymagają szerokiego wachlarza kompetencji przywódczych i menedżerskich – umiejętności, których można się nauczyć.
Głównym celem warsztatu jest przygotowanie obecnych oraz przyszłych liderów projektów i programów do koordynacji złożonych inicjatyw. Warsztat jest podzielony na dwie części. Pierwsza koncentruje się na zarządzaniu zmianą tranzycyjną, czy transformacyjną, druga natomiast przybliża procesy, narzędzia i techniki zarządzania projektem.

Cele warsztatu:

 • Zrozumienie procesu, poznanie narzędzi i technik zarządzania tranzycją –  Bridges’ Model oraz roli lidera w takim procesie
 • Zapoznanie się uczestników z cyklem życia projektu tranzycyjnego i transformacyjnego, procesami oraz praktycznymi narzędziami i technikami zarządzania takim projektem
 • Zrozumienie głównych wyzwań projektów typu tranzycyja/transformacja i sposobów radzenia sobie z nimi

Korzyści dla uczestników:
Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

 • Zastosować proces oraz praktyczne narzędzia i techniki zarządzania projektem tranzycyjnym i transformacyjnym
 • Rozpoznać co oznacza autentyczne przywództwo i stosować go w praktyce w taki sposób, by rozwijać kompetencje i zachowania przywódcze u siebie i innych
 • Usprawnić istniejący proces zarządzania tranzycją/transformacją

 

Metody szkoleniowe:

 • Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatu połączonego z krótkimi wykładami. Wykorzystywana będzie zasada efektywnego uczenia się dorosłych według Cyklu Kolba (doświadczenie – refleksja – teoria – planowanie)
 • Zostaną zastosowane następujące metody i narzędzia: studia przypadków prezentacja multimedialna, film, krótkie wykłady, dyskusje grupowe, ćwiczenia w grupach z wykorzystaniem technik kreatywnego myślenia i inne.

 

Program warsztatu:

1. Wprowadzenie do warsztatu
2. Wprowadzenie do przywództwa w projecie tranzycyjnym/transformacyjnym
3. Zmiana, a tranzycja

 • Zarządzanie ludzkimi aspektami zmiany
 • Proces –  Bridges’ Model

4. Ludzie w procesie tranzycji

 • Umiejscowienie ludzi w procesie tranzycji
 • Znaki podczas tranzycji: GRASS
 • Język podczas tranzycji

5. Zakończenie i strata

 • Analiza strat
 • Strategie zarządzania zakończeniem

6. Strefa neutralna

 • Efektywna komunikacja
 • 4 P
 • Kreatywność i innowacyjność
 • Coaching

7. Nowe rozpoczęcie

 • Strategie fazy nowego rozpoczęcia
 • Zasady zarządzania tranzycją

8. Cykl życia projektu tranzycyjnego
9. Procesy rozpoczęcia

 • Karta Projektu
 • Identyfikacja interesariuszy

10. Procesy planowania

 • Zakres; Harmonogram; Koszty; Komunikacja; Ryzyko; Zarządzanie ludźmi
 • Plan Projektu i Kick off

11. Procesy realizacji i monitorowania/kontroli

 • Jak efektywnie zarządzać realizacją?
 • Przegląd; Zmiana; Postęp/Status
 • Narzędzia i techniki
 • Delegowanie; Autorytet; Efektywna informacja zwrotna; Motywacja

12. Procesy zamykania

 • Przekazanie produktów końcowych
 • Doświadczenia z projektu
 • Świętowanie sukcesu

13. Podsumowanie warsztatu

Czas trwania

3 dni

Najbliższe terminy

skontaktuj się z nami

Cena

3 500 PLN brutto

Więcej informacji

kontakt@agilepmo.pl

PMP® certification preparation course starts on 10 May 2021

Virtual:  Every Mon and Thu 18:30-21:30 till 21 Jun 2021

Zapisy trwają! Enrollment in progress!
  close-link