Zapobieganie, ratowanie i zarządzanie zagrożonym projektem, czyli jak utrzymać projekt na właściwym torze?

Zapobieganie, ratowanie i zarządzanie zagrożonym projektem, czyli jak utrzymać projekt na właściwym torze?

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników projektów, programów i portfeli projektowych, którzy zarządzają kluczowymi, złożonymi i priorytetowymi projektami, programami, czy portfelami, a także członków zespołów zaangażowanych w tego typu przedsięwzięcia oraz kierowników biur zarządzania projektami (PMO) i wszystkich innych kierowników, których większość czasu stanowi praca projektowa.

Cele warsztatu:

 1. Zapoznanie się uczestników z symptomami zagrożonych projektów
 2. Zapoznanie się z praktycznymi narzędziami i technikami diagnozowania i minimalizowania problemów oraz wyprowadzenia projektu z kryzysu

Korzyści dla uczestników:

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

 • Rozpoznać symptomy zagrożonych projektów
 • Zdefiniować listy sprawdzające dla konkretnych przyczyn prowadzących do kryzysu
 • Zdefiniować plan przywrócenia projektu na właściwy tor
 • Zastosować praktyczne narzędzia zapobiegania i ratowania zagrożonego projektu

Metody szkoleniowe:

Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatu w połączeniu z krótkimi wykładami. Zostaną zastosowane następujące metody i narzędzia: prezentacja multimedialna, krótkie wykłady, dyskusje grupowe, studia przypadków, ćwiczenia w małych grupach.

Program warsztatu:

1. Wprowadzenie

 • Charakterystyka zagrożonego projektu
 • Zagrożony versus udany projekt
 • Mapa wyprowadzenia projektu z kryzysu

2. Rozpoczęcie i planowanie – zapobieganie

 • Wczesne zapobieganie – działania kierownictwa wyższego szczebla
 • Priorytetyzacja wymagań
 • Sukces projektu versus sukces zarządzania projektem
 • Niepowodzenie versus zagrożenie
 • Zrównoważenie portfela biznesowego z portfelem projektowym
 • Karta Projektu
 • Dojrzałość organizacyjna
 • Planowanie cyklu życia
 • Wymagania – potencjalne źródło problemów i klucz do sukcesu
 • Szacunki i harmonogramy, tak doskonałe jak dane, jakimi dysponujemy
 • Plan bazowy  – ostatnia szansa zminimalizowania problemu i uniknięcia porażki

3. Realizacja i przekazanie – ratowanie

 • Wartość wypracowana (Earned Value) – potencjalne problemy
 • Uznanie, opanowanie i małe kroki
 • Przekazanie produktów

4. Zamknięcie – zachęcenie interesariuszy do uznania korzyści

5. Podsumowanie i zakończenie warsztatu

Czas trwania

1-2 dni

PMP® certification preparation course starts on 14 September 2020

Virtual:  every Mon 18:30-21:30 till 30 Nov 2020

Zapisy trwają! Enrollment in progress!
close-link