Zarządzanie projektami w praktyce

Zarządzanie projektami w praktyce

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone zarówno dla początkujących jak i doświadczonych kierowników projektu, którzy chcieliby uporządkować swoją wiedzę z zakresu zarządzania projektami oraz wszystkich którzy pracują w zespołach projektowych.

Cele warsztatu:

 1. Zapoznanie się uczestników z cyklem życia projektu oraz procesami zarządzania projektami
 2. Zapoznanie się z narzędziami i technikami zarządzania projektami oraz tworzenia dokumentacji projektowej
 3. Zrozumienie roli Project Managera oraz rozwinięcie umiejętności miękkich niezbędnych w pracy Project Managera.

Korzyści dla uczestników:
Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

 • zastosować narzędzia i techniki zarządzania projektami
 • tworzyć dokumentację projektową
 • zastosować umiejętności miękkie kluczowe dla Project Managera

Metody szkoleniowe:
Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatu w połączeniu z krótkimi wykładami. Zostaną zastosowane następujące metody i narzędzia: prezentacja multimedialna, krótkie wykłady, dyskusje grupowe, studia przypadków, ćwiczenia w parach i małych grupach.

Program warsztatu:

1. Wstęp do zarządzania projektami

 • definicje zarządzania projektami
 • rola project managera vs pozostałe role w projekcie

2. Cykl życia projektu 

3. Rozpoczęcie projektu

 • Karta Projektu
 • Identyfikowanie interesariuszy

4. Planowanie projetu

 • Zakres projektu:
  • zbieranie wymagań
  • Struktura Podziału Prac (Work Breakdown Structure)
 • Harmonogram (diagram sieciowy, wykres Gantta, ścieżka krytyczna)
 • Koszty projektu
 • Planowanie jakości
 • Planowanie zasobów ludzkich
 • Komunikacja w projekcie (Plan Komunikacji)
 • Zarządzanie zamówieniami (planowanie zaopatrzenia)
 • Ryzyko w projekcie

5. Realizacja i kontrola projektu

 • Zarządzanie zespołem projektowym
  • budowanie zespołu
  • rozwój zespołu
  • zmotywowanie zespołu
 • Pozostałe procesy realizacji i kontroli
  • zmiany w projekcie
  • monitorowanie i kontrola prac projektowych
  • weryfikacja i kontrola zakresu
  • kontrola harmonogramu
  • kontrola kosztów
  • zarządzanie jakością w projekcie (zapewnienie i kontrola jakości)
  • dystrybucja informacji, zarządzanie oczekiwaniami interesariuszy i raportowanie postępów prac
  • monitorowanie i kontrola ryzyk
  • zarządzanie zamówieniami: gromadzenie i wybór ofert, administrowanie kontraktami

6. Zamykania projektu

 • zamykanie projektu lub fazy
 • zamykanie kontraktu
 • “lesson learned” i świętowanie sukcesu

Podsumowanie szkolenia

 

Czas trwania

1, 2 lub 3 dni

Przygotowanie do certyfikacji PMP/ PMP certification preparation course

Edycja wirtualna/virtual: start 20/01/2020

Zapisy trwają !
close-link