Zarządzanie projektami w praktyce z elementami Agile

Zarządzanie projektami w praktyce z elementami Agile

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone zarówno dla początkujących jak i doświadczonych kierowników projektu, którzy chcieliby uporządkować swoją wiedzę z zakresu zarządzania projektami oraz wszystkich, którzy pracują w zespołach projektowych. Dyrektorom i kierownikom wyższego szczebla odpowiedzialnym za wdrożenie zarządzania projektami udział w szkoleniu pomoże dokonać wyboru odpowiedniego podejścia oraz odpowiednich narzędzi i technik.

Cele warsztatu:

 1. Zapoznanie się uczestników z cyklem życia projektu oraz procesami zarządzania projektami zgodnie z PMBOK® Guide i Agile (Scrum)
 2. Zapoznanie się z narzędziami i technikami zarządzania projektami oraz tworzenia dokumentacji projektowej – PMBOK® Guide i Agile (Scrum)
 3. Zrozumienie roli Project Managera oraz rozwinięcie umiejętności miękkich niezbędnych w pracy Project Managera.

Korzyści dla uczestników:
Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

 • zastosować narzędzia i techniki zarządzania projektami
 • tworzyć dokumentację projektową niezbędną do efektywnej realizacji projektu
 • zastosować umiejętności miękkie kluczowe dla Project Managera

Metody szkoleniowe:
Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatu w połączeniu z krótkimi wykładami. Zostaną zastosowane następujące metody i narzędzia: prezentacja multimedialna, krótkie wykłady, dyskusje grupowe, studia przypadków, ćwiczenia w parach i małych grupach.

Program warsztatu:

1. Wstęp do zarządzania projektami

 • Definicje zarządzania projektami
 • Czynniki wpływające na sukces projektu
 • Rola project managera vs pozostałe role w projekcie
 • Przywództwo w zarządzaniu projektami
 • Profil project managera
 • Relacja między strukturą organizacyjną firmy, a realizacją projektów
 • Kontekst projektu: kultura organizacyjna i inne
 • Cykl życia projektu/ grupy procesowe zgodnie z PMBOK® Guide
 • Wprowadzenie do Agile – Scrum

2. Procesy rozpoczęcia

 • Dokument rozpoczynający projekt – Karta Projektu
 • Elementy Karty Projektu
 • Wprowadzenie do zarządzania interesariuszami w projekcie
 • Identyfikacja interesariuszy w projekcie
 • Ocena interesariuszy

3. Procesy planowania

 • Zbieranie wymagań/ tworzenie epik i historyjek
 • Definiowanie zakresu projektu/ Planowanie sprintu (Sprint Planning Meeting)
 • Struktura Podziału Prac (Work Breakdown Structure)/ Podział zadań
 • Harmonogram projektu / Priorytetyzacja Rejestru, Poker (Sprint Planning Meeting)
 • Szacowanie kosztów w projekcie / Poker
 • Przygotowanie budżetu
 • Planowanie jakości / Stworzenie definicji “wykonany”
 • Planowanie zasobów ludzkich
 • Komunikacja w projekcie (Plan Komunikacji)/ Tablica zadań (Taskboard)
 • Zarządzanie zamówieniami (planowanie zaopatrzenia)
 • Ryzyko w projekcie
  • planowanie
  • identyfikacja
  • klasyfikacja
  • pomiar
  • planowanie metod reakcji na ryzyko

4. Procesy Realizacji i Kontroli

 • Zarządzanie zespołem projektowym/ “Swarning”, codzienne spotkania scrumowe
 • Zmiany w projekcie/ Zarządzanie Rejestrem Produktu
 • Monitorowanie i kontrola prac projektowych/ Tablice zadań, Wykresy spalania (Taskboards, Burnup& Burndown charts)
 • Weryfikacja i kontrola zakresu/ Przegląd Sprintu & zarządzanie Rejestrem Produktu
 • Kontrola harmonogramu/ Codzienne spotkania scrumowe
 • Kontrola kosztów
 • Zarządzanie jakością w projekcie/ Walidacja zgodnie z definicją “wykonane”
 • Dystrybucja informacji, zarządzanie oczekiwaniami interesariuszy i raportowanie postępów prac / Tablice zadań (Taskboards)
 • Monitorowanie i kontrola ryzyk/ Codzienne spotkania scrumowe
 • Zarządzanie zamówieniami: gromadzenie i wybór ofert, administrowanie kontraktami

5. Procesy zamykania projektu

 • Zamykanie projektu lub fazy
 • Zamykanie kontraktu
 • Plan zarządzania deficytami
 • Zbieranie doświadczeń – “lesson learned”
 • Świętowanie sukcesu

Podsumowanie szkolenia

PMBOK jest zarejestrowanym znakiem towarowym Project Management Institute, Inc.

Czas trwania

3 dni

Najbliższe terminy:

Trójmiasto: 7-9 maja 2018

Cena: 3200 PLN *

* Cena nie zawiera podatku VAT

Skontaktuj się z nami kontakt@agilepmo.pl

Zaprojektuj swój sukces. Wprowadzenie do zarządzania projektami

Warszawa: 15 lutego 2019

Zapisy trwają !
close-link