Zarządzanie projektami w praktyce z elementami Agile

Zarządzanie projektami w praktyce z elementami Agile

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone zarówno dla początkujących jak i doświadczonych kierowników projektu, którzy chcieliby uporządkować swoją wiedzę z zakresu zarządzania projektami oraz wszystkich, którzy pracują w zespołach projektowych. Dyrektorom i kierownikom wyższego szczebla odpowiedzialnym za wdrożenie zarządzania projektami udział w szkoleniu pomoże dokonać wyboru odpowiedniego podejścia oraz odpowiednich narzędzi i technik.

Cele warsztatu:

 1. Zapoznanie się uczestników z cyklem życia projektu oraz procesami zarządzania projektami zgodnie z PMBOK® Guide i Agile (Scrum)
 2. Zapoznanie się z narzędziami i technikami zarządzania projektami oraz tworzenia dokumentacji projektowej – PMBOK® Guide i Agile (Scrum)
 3. Zrozumienie roli Project Managera oraz rozwinięcie umiejętności miękkich niezbędnych w pracy Project Managera.

Korzyści dla uczestników:
Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

 • zastosować narzędzia i techniki zarządzania projektami
 • tworzyć dokumentację projektową niezbędną do efektywnej realizacji projektu
 • zastosować umiejętności miękkie kluczowe dla Project Managera

Metody szkoleniowe:
Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatu w połączeniu z krótkimi wykładami. Zostaną zastosowane następujące metody i narzędzia: prezentacja multimedialna, krótkie wykłady, dyskusje grupowe, studia przypadków, ćwiczenia w parach i małych grupach.

Program warsztatu:

1. Wstęp do zarządzania projektami

 • Definicje zarządzania projektami
 • Rola Project Managera, a pozostałe role w projekcie
 • Cykl życia projektu
 • Wprowadzenie do Agile

2. Rozpoczęcie projektu

 • Piramida sensu
 • Po co to robimy? Wspólna wizja
 • Co chcę osiągnąć i jak to zweryfikuję? Cele SMART
 • Z kim to robimy? Interesariusze
 • Zarządzanie rozwojem produktu poprzez wartość
 • Czy w to wchodzimy? Karta Projektu

3. Planowanie projektu

 • Jakie mamy potrzeby? Wymagania w projekcie
 • Co chcemy zrobić? Struktura Podziału Prac i Rejestr Produktu
 • Na kiedy, kto i ile to kosztuje? Szacowanie
 • Harmonogram, czy tablica zadaniowa?
 • Budżet projektu
 • Zasoby w projekcie
 • Role i odpowiedzialności
 • Jak pracujemy? Kontrakt zespołu
 • Komunikacja w projekcie – Plan Komunikacji / Tablica zadaniowa
 • Jakie są szanse i zagrożenia? Ryzyko w projekcie
 • Plan Zarządzania Projektem

4. Realizacja i monitorowanie projektu

 • Zarządzanie zespołem projektowym
 • Zmiany w projekcie
 • Monitorowanie postępów prac projektowych – tablice zadaniowe, wykresy spalania
 • Weryfikacja i kontrola zakresu – przegląd sprintu & zarządzanie Rejestrem Produktu
 • Kontrola harmonogramu, kosztów i monitorowanie ryzyka / Codzienne spotkania scrumowe
 • Dystrybucja informacji, zarządzanie oczekiwaniami interesariuszy i raportowanie postępów prac / Tablice zadaniowe

5. Zakończenie projektu

 • Zamykanie projektu lub fazy
 • Plan zarządzania deficytami
 • Zbieranie doświadczeń – “lesson learned”
 • Świętowanie sukcesu

Podsumowanie szkolenia

PMBOK jest zarejestrowanym znakiem towarowym Project Management Institute, Inc.

Czas trwania

3 dni

Przygotowanie do certyfikacji PMP/ PMP certification preparation course

Edycja wirtualna/virtual: start 20/01/2020

Zapisy trwają !
close-link