Zarządzanie ryzykiem projektowym Agile z wykorzystaniem gier (“collaborative games”)

Zarządzanie ryzykiem projektowym Agile z wykorzystaniem gier (“collaborative games”)

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla członków zespołów agilowych, kierowników i członków zespołów projektów informatycznych oraz kadry zarządzającej zainteresowanej wdrożeniem procesu zarządzania ryzykiem w projektach informatycznych.

Cele warsztatu:

 1. Zapoznanie się uczestników z koncepcją i procesem zarządzania ryzykiem w projekcie
 2. Zapoznanie się z narzędziami i technikami zarządzania ryzykiem w projektach informatycznych z wykorzystaniem gry zespołowej
 3. Zmotywowanie do wdrożenia koncepcji w życie

Korzyści dla uczestników:

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

 • zidentyfikować i opisać ryzyka oraz zrozumieć problemy związane z tym etapem
 • oszacować ryzyka: określić ich skalę oraz zrozumieć wpływ
 • przygotować realistyczne odpowiedzi na ryzyko
 • korzystać z narzędzi efektywnego zarządzania ryzykiem
 • będą rozumieli koncepcję i proces zarządzania ryzykiem

Metody szkoleniowe:

Szkolenie jest prowadzone w formie gry zespołowej w połączeniu z krótkimi wykładami. Zostaną zastosowane następujące metody i narzędzia: prezentacja multimedialna, krótkie wykłady, dyskusje grupowe, ćwiczenia w małych grupach

Program warsztatu:

1. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem

 • Kluczowe pojęcia: niepewność, ryzyko, zagrożenie i szansa, tolerancja
 • Proces zarządzania ryzykiem
 • Korzyści wynikające z wdrożenia procesu oraz jak je mierzyć
 • Rola moderatora procesu zarządzania ryzykiem
 • Moderowanie procesu zarządzania ryzykiem

2. Zaplanuj podróż (Planowanie)

 • Rozważ koszty, konsekwencje, kontekst i wybory
 • Czy kupujemy kawę, sofę, samochód, a może dom? Jakie podejście jest najlepsze?
 • Depozyt i opłaty bankowe – zrozumienie ryzyka

3. Znajdź przyjaciół i wrogów (Identyfikacja ryzyka)

 • Ryzyko, czy nie ryzyko? Zastosowanie odpowiedniego języka
 • Jak zidentyfikować ryzyko  – narzędzia i techniki
 • Problemy z identyfikacją ryzyk
 • Identyfikacja zagrożeń – “Doomsday Clock”
 • Identyfikacja szans – “Karma Day”

4. Ocena ryzyka

 • Problemy z oceną ryzyka
 • Matryca Prawdopodobieństwa i Skutku
 • Wywieś ogłoszenie (Analiza jakościowa)
  • poszukujemy inwestorów i wzywamy na pomoc (klasyfikacja i wizualizacja szans i zagrożeń)
  • kategoryzacja (“Tug of War”)
 • Dzisiejsza prognoza (Analiza ilościowa)
  • kolejny wydany dolar (“Dragons Den”)
  • symulacje (“Battle Bots”)

5. Wtryskiwacz Rejestru Produktu (Zaplanuj odpowiedzi) oraz Radar Ryzyk (Monitorowanie i kontrola)

 • Wybierz strategię reakcji na ryzyko (“Junction Function”)
 • Porównanie oczekiwanej wartości pieniężnej (EMV) do zwrotu z inwestycji (ROI)
 • Zaangażowanie klienta / Właściciela Produktu
 • Dodaj historyjki wynikające z planu reakcji na ryzyko do Rejestru Produktu
 • Wykresy spalania ryzyka
 • Retrospektywa ” ocena efektywności Planu Zarządzania Ryzykiem
 • “Opłucz i Powtórz” – przegląd procesu zarządzania ryzykiem

6. Prezentacje wyników poszczególnych zespołów

7. Podsumowanie i zakończenie warsztatu

 

Czas trwania

2 dni

Przygotowanie do certyfikacji PMP/ PMP certification preparation course

Edycja wirtualna/virtual: start 20/01/2020

Zapisy trwają !
close-link