Zarządzanie wielokulturowym i wirtualnym zespołem

Zarządzanie wielokulturowym i wirtualnym zespołem

Dla kogo?

Warsztat przeznaczony jest dla kierowników, liderów, doradców i członków wielokulturowych, rozproszonych zespołów oraz wszystkich, którzy pełnią role związane z zarządzaniem wielokulturowymi i wirtualnymi zespołami.

Cele warsztatu:

 1. Zapoznanie się uczestników z wyzwaniami globalnych zespołów oraz strategiami i technikami radzenia sobie z nimi
 2. Wzrost świadomości kulturowej
 3. Zapoznanie się uczestników z najlepszymi praktykami zarządzania wirtualnymi i wielokulturowymi zespołami
 4. Nabycie umiejętności pracy w globalnych zespołach

Korzyści dla uczestników:

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

 • rozumieli problemy i wyzwania wirtualnych i wielokulturowych zespołów
 • rozumieli i rozpoznawali różnice międzykulturowe
 • potrafili zastosować odpowiednie strategie i narzędzia budowania efektywnych zespołów ponad granicami (uzyskanie efektu synergii, budowanie zaufania, efektywna komunikacja)

Metody szkoleniowe:

Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatu w połączeniu z krótkimi wykładami. Zostaną zastosowane następujące metody i narzędzia: prezentacja multimedialna, krótkie wykłady, dyskusje grupowe, studia przypadków, ćwiczenia w małych grupach.

Program warsztatu:

1. Wprowadzenie do pracy globalnej

 • Korzyści pracy zdalnej
 • Wyzwania wirtualnego zespołu
 • Kluczowe błędy wpływające na efektywność zespołu rozproszonego
 • Profil efektywnego zespołu rozproszonego
 • Ścieżka skutecznego zespołu wirtualnego

2. Świadomość kulturowa

 • Co to jest kultura?
 • Typologie kultur
  • Geert Hofstede
  • GlobeSmart
  • Solomon & Schell
  • Multi-active, linear- active, reactive
  • Model ICAM (Intercultural Awareness Model)

3. ICAM w praktyce

 • Hierarchia vs. Egalitaryzm
 • Formalny vs. Nieformalny
 • Grupowy vs. Indywidualny
 • Interpersonalny vs. Tranzakcyjny
 • Komunikacja bezpośrednia vs. Pośrednia
 • Kontrola czasu vs. Płynne traktowanie czasu
 • Kontrola zewnętrzna vs. Wewnętrzna
 • Status vs. Równowaga

4. Współpraca i zaufanie on-line

 • 3 cechy współpracy
 • TAO wirtualnego zespołu
 • Zaufanie, substytut kontroli
 • Zaufanie transakcyjne

5. Budowanie efektywnego zespołu wirtualnego

 • Etap 0: Czy jestem gotowy na uruchomienie zespołu rozproszonego” Sprawdź swoje IQ”
 • Etap 1: Przed uruchomieniem. Tworzenie wirtualnego zespołu
 • Etap 2: Uruchomienie: Kick off (spotkanie inicjujące)
 • Etap 3: Po uruchomieniu: Monitorowanie i ocena efektywności zespołu

6. Model ROMP ” zwiększenie efektywności zespołu rozproszonego

 • Relacje
 • Odpowiedzialność
 • Motywacja
 • Proces i Cel

7. Przywództwo wirtualne

 • Wyzwania lidera zespołu rozproszonego
 • Przetestuj swoje IQ – studium przypadku
 • Kompetencje efektywnego lidera zespołu wirtualnego
 • 4 stymulatory efektywności

8. Narzędzia i techniki współpracy wirtualnej

 • Rola moderatora
 • Efektywne spotkania wirtualne

9. Podsumowanie i zakończenie warsztatu

Czas trwania

1-2 dni

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami kontakt@agilepmo.pl

Trenerzy:

Małgorzata Kusyk

PMP® certification preparation course starts on 10 May 2021

Virtual:  Every Mon and Thu 18:30-21:30 till 21 Jun 2021

Zapisy trwają! Enrollment in progress!
  close-link