Warsztaty budowania kompetencji kulturowych, w trakcie którego poznasz Mapę Kulturową opracowaną przez Erin Meyer – profesor w INSEAD i ekspertkę w dziedzinie zarządzania międzykulturowego. Narzędzie, które opisuje kultury świata poprzez osiem wymiarów. Pozwolą Ci one zobaczyć, jak w różnych państwach podejmuje się decyzje, zarządza zespołami, czy buduje zaufanie. Kluczem jest rozszyfrowanie, gdzie na poszczególnych skalach Mapy Kulturowej znajduje się własna kultura. Dopiero poznanie siebie pozwala na uchwycenie różnic między wymiarami charakterystycznymi dla nas i dla kultury, z którą współpracujemy.