FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE

Szkolenie

Zaznacz, na które szkolenie wysyłasz zgłoszenie *

Dane zgłaszanego uczestnika

Dane płatnika

Regulamin uczestnictwa w szkoleniu AgilePMO

  • Warunkiem udziału w szkoleniu AgilePMO jest wypełnienie tego formularza.
  • Po otrzymaniu zgłoszenia potwierdzimy udział w szkoleniu. Na życzenie Klienta wystawimy fakturę proforma, a po otrzymaniu płatności, fakturę VAT w formie elektronicznej.
  • Rezygnacja z udziału w szkoleniu wymaga formy pisemnej. Brak uczestnictwa i brak wysłanego oświadczenia o rezygnacji, najpóźniej na tydzień (5 dni roboczych) przed terminem rozpoczęcia szkolenia skutkuje obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem udziału w szkoleniu.
  • Administratorem danych osobowych jest MAŁGORZATA KUSYK, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AgilePMO Małgorzata Kusyk, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 5832446157 , nr REGON 192946610, Czaple, ulica Kormorana 3, 80-298 Gdańsk
  • Dane będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności zawartą na stronie.