STOSUJEMY ZASADĘ WSPÓŁTWORZENIA (CO-CREATION) I PROJEKTUJEMY ROZWIĄZANIA PRZYSZŁOŚCI W OPARCIU O TRENDY (FUTURE THINKING)

Wprowadzasz zmiany w swoim zespole, ale utkwiłeś w martwym punkcie? Oferujemy konsulting dla firm, który pomoże zbudować rezyliencję i zdolności adaptacyjne na poziomie indywidualnym, zespołowym, organizacyjnym oraz społecznym.

KONSULTING DLA FIRM

AgilePMO powstało z pasji oraz potrzeby rynkowej na nowoczesne koncepcje zarządzania zespołami, projektami i organizacjami, które zapewnią firmom przewagę konkurencyjną i pozwolą osiągnąć sukces na rynku. Nie tylko doradzamy, ale przede wszystkim wspieramy wdrożenie, biorąc odpowiedzialność za ostateczny cel. Promujemy projektowe podejście, a przede wszystkim odpowiednie myślenie, które jest niezbędne w mierzeniu się z rosnącą złożonością. Zarówno z tą strukturalną, jak i pozostałymi dwiema: emergentną i społeczno-polityczną, gdyż to od poradzenia sobie z nimi w dużej mierze zależy nasz sukces.

problemów wynika z czynników
społeczno-politycznych*

PROPONUJEMY:
naukę słuchania, budowania zaufania,
wczuwania się w sytuację innych i
posługiwania się różnymi stylami
komunikacji.

problemów wynika
ze złożoności emergentnej

PROPONUJEMY:
praktykę otwartości i elastyczności w
całej organizacji, budowanie postawy
postrzegania zmian w kategoriach
szansy, a nie zagrożenia

problemów wynika
ze złożoności strukturalnej

PROPONUJEMY:
przygotowanie efektywnego, uszytego
na miarę procesu wraz z odpowiednio
dobranymi narzędziami.

W rezultacie będziesz w stanie nie tylko wyjść z kryzysu bez szkody, ale co ważniejsze, uwolnić jego potencjał, aby katalizować wzrost.

OPOWIEDZ NAM…

Chętnie poznamy wyzwania z którymi spotykasz się na co dzień. Wybierz z listy przykładowych zagadnień znajdującej się poniżej i naciśnij przycisk „Wyślij zapytanie”. Jeśli nie znalazłeś tego czego potrzebujesz, skorzystaj z formularza kontaktowego na dole strony. W ciągu 1-2 dni otrzymasz od nas odpowiedź z ofertą.

Czas projektów często się wydłuża
Zakres projektów często się zmienia
W projektach jest zbyt wiele zmian
W wielu projektach mamy zbyt wiele poprawek
Zmienność powoduje trudność w ustaleniu realnego planu
Powstają konflikty o priorytety między projektami
Różne części organizacji nie dostarczają na czas tego co jest potrzebne
Brakuje transparentności w postępach – nie wiemy gdzie jesteśmy
Ludzie pracujący w projektach często mają również inne obowiązki
Ludzie często pracują w kilku projektach równolegle
Nie mamy wystarczającej liczby ludzi, aby wykonać całą pracę
Zespół nie jest zaangażowany
Członkowie zespołu pracują samodzielnie zamiast współpracować
Role i odpowiedzialności są niejasne
Budżet projektów jest przekraczany
Inne wyzwania

OBSZARY KONSULTINGU

Posiadamy rozległe doświadczenie w tematyce zarządzania projektami i produktami, transformacji, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i innych. Jeśli masz potrzebę skonsultowania problematycznych obszarów w swojej firmie wybierz z listy znajdującej się poniżej i naciśnij przycisk „Wyślij zapytanie”. 

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do

kontaktu