Mentoring, Round Table

Speed, flash, mentoring circles or round tables – does these sound the bell? Wszystko o mentoringu.

Mentoring, coaching, facilitacja, moderowanie – wszyscy słyszymy te słowa, gdy mówimy o skutecznym Project Managerze. Czy naprawdę rozumiemy, co one oznaczają? W tym i kolejnym artykule chciałabym napisać o mentoringu. Tym razem definicje i rodzaje, a w następnym postaram się przybliżyć korzyści  płynące z mentoringu.
Wiemy już, że większość nauki pochodzi z interakcji z innymi: 70% rozwoju pochodzi z doświadczenia, a 20% z uczenia się od innych i tu właśnie pojawia się mentoring. Tylko 10% rozwoju pochodzi z formalnych szkoleń.

Czym jest mentoring?

„Relacja, w której bardziej doświadczony kolega wykorzystuje swoją większą wiedzę i zrozumienie pracy lub miejsca pracy, aby wspierać rozwój młodszego lub niedoświadczonego członka personelu.” (UK Chartered Institute of Personnel and Development)

Mentoring to wspieranie i zachęcanie ludzi do zarządzania własnym uczeniem się, aby mogli zmaksymalizować swój potencjał, rozwinąć umiejętności, poprawić wyniki. (The Oxford School of Coaching & Mentoring)

Zapraszamy do skorzystania z jednej z proponowanych przez nas sesji mentoringowej lub konsultacji rozwojowej. Jeśli po niej zdecydujesz się na dołączenie do jednego z naszych warsztatów, to jego cenę pomniejszymy o koszt tej sesji.

Rodzaje mentoringu

  1. One-to-one Mentoring
  2. Peer mentoring
  3. Reverse mentoring
  4. Mentoring circle
  5. Flash mentoring
  6. Speed mentoring

Mentoring one-to-one oraz peer mentoring są prawdopodobnie najbardziej znanymi rodzajami mentoringu. Jednak w ostatnim czasie coraz większą popularnością cieszą się pozostałe typy mentoringu.

W reverse mentoringu podopieczny ma większe ogólne doświadczenie (zazwyczaj wynikające z wieku) niż mentor (który jest zazwyczaj młodszy). Za to mentor ma większą wiedzę w konkretnym obszarze. Więcej na temat tego typu mentoringu można przeczytać tutaj.

Mentoring Circles” zostały opracowane przez Inova Consultancy w 2001 roku i wykorzystują innowacyjną metodologię, która łączy korzyści uzyskane z mentoringu one-to-one z korzyściami płynącymi z pracy z grupą rówieśników. Połączenie zasad action learning, coachingu i mentoringu rówieśniczego zapewnia podopiecznym szersze źródło wsparcia i inspiracji do generowania pomysłów i większej kreatywności w rozwiązywaniu problemów w kluczowych momentach ich życia. Więcej na ten temat, można znaleźć tutaj.

Innym popularnym rodzajem mentoringu jest flash mentoring.

 „Flash mentoring – jednorazowe spotkanie lub dyskusja, która umożliwia jednostce uczenie się i szukanie wskazówek od bardziej doświadczonej osoby, która może przekazać odpowiednią wiedzę i doświadczenie”

Celem flash mentoringu jest zapewnienie cennej okazji do nauki dla mniej doświadczonych osób, przy jednoczesnym wymaganiu ograniczonego zaangażowania czasu i środków dla większej liczby osób. Odmianą sekwencyjnego flash mentoringu jest speed mentoring? W speed mentoringu mentorzy (eksperci z różnych dziedzin) siedzą w półkolu zwróceni na zewnątrz. Dokładnie taka sama liczba podopiecznych siedzi na krzesłach zwróconych w ich stronę. Mają oni wyznaczony czas (10-20 minut) na omówienie interesującego ich tematu, zanim przejdą dalej. Każdy mentee ma szansę porozmawiać z kilkoma różnymi specjalistami. Przykład speed mentoringu tutaj.

Możemy się również spotkać z grupowym flash mentoringiem lub grupowym speed mentoringiem, zwanym czasem „round table„. W grupowym flash mentoringu ekspert – mentor jest sparowany z małą grupą podopiecznych na jednorazowe spotkanie lub dyskusję. Odmianą techniki grupowego flash mentoringu jest grupowy speed mentoring, w którym mentor spotyka się z małą grupą podopiecznych przez pewien czas, a następnie przechodzi do innej grupy. Round table to podobna do flash/speed forma dyskusji. Uczestnicy ustalają konkretny temat do omówienia i przedyskutowania. Każda osoba ma równe prawo do uczestnictwa, ze względu na okrągły układ stosowany zazwyczaj w dyskusjach przy okrągłym stole.

Thomson Reuters London Unconference 2012

W dzisiejszych czasach, gdy konferencji dotyczących zarządzania projektami jest mnóstwo i nie wiemy, na którą warto się wybrać, organizatorzy, mając na uwadze, że uczenie się od innych przynosi więcej korzyści niż samo słuchanie prezentacji dodają do wydarzeń różne formy mentoringu. Pozwolę sobie zacytować moją koleżankę Hannah Kidson z Thomson Reuters, która opowiadała o naszym wewnętrznym wydarzeniu zwanym unconference:

„To nie było normalne wydarzenie typu „usiądź i słuchaj”, chcieliśmy, aby ludzie rozmawiali ze sobą, dzielili się ciekawymi pomysłami, prezentacjami z obszaru zarządzania projektami. Przed wydarzeniem, osoby biorące w nim udział zostały poproszone o zgłoszenie się do poprowadzenia półgodzinnej sesji na dowolny temat związany z tematyką zarządzania projektami. Zainteresowanie było ogromne.  W ciągu jednego dnia mogliśmy zaoferować uczestnikom 30 prezentacji, podzielonych na 5 sesji.”

Obejrzyj nagranie na którym Małgorzata Kusyk rozmawia z Renatą Czajkowską na temat mentoringu. Poruszają między innymi zagadnienia wpływu relacji mentorskiej na nasz rozwój zawodowy.

Zapisz się na AgilePMOwy newsletter. Co tydzień otrzymasz od nas list, a w nim artykuły warte przeczytania, narzędzia do pracy z zespołami, wskazówki i ciekawostki odnośnie zarządzania projektami.