Jak zwinnie zarządzać budową?

[:pl]Autor: Marcin Zeszutek

Zarządzanie budową porównać można do zarządzania firmą. W obu przypadkach potrzeba wykwalifikowanej kadry menedżerskiej, która będzie w stanie szybko i racjonalnie podejmować decyzje, by ukończyć budowę z sukcesem.

W 2018 roku budownictwo czekają kolejne wyzwania

Wzrost liczby zamówień, a także brak odpowiednio wykwalikowanych pracowników mogą przyczynić się nie tylko do wzrostu cen surowców, ale również do zwiększenia presji na wynagrodzenia.

Przy takim stanie rzeczy jedyną formą dotrzymania terminów kontraktowych może okazać się poprawa skuteczności prowadzenia inwestycji budowlanych.

Przez ostatnie lata najlepszym sposobem na poprawienie wyniku finansowego na budowie było albo outsoursowanie usług, albo skuteczniejsze negocjacje z dostawcami materiałów. Niestety okres ten już minął. Ceny produktów zostały mocno spłaszczone i taniej już ich nie można kupić, a firmy wykonawcze świadczące prace fizyczne mają tyle zapytań, iż mogą swobodnie wybierać z kim i za ile chcą pracować.

Zwiększenie liczby absolwentów studiów inżynierskich nie poszło również w parze ze wzrostem efektywności kształcenia, czyli nie rozwiązano problemu pozyskania wykwalifikowanej kadry.

Jak poprawić wynik finansowy przy ograniczonych zasobach ?

Zatem, w jaki sposób realizować kontrakty i utrzymywać założone terminy oraz budżety, gdy na rynku nie ma zasobów, które są w stanie wykonać zaplanowane prace?

Dostępne rozwiązania to optymalizacja rozwiązań projektowych oraz poprawa skuteczności pracy pracowników. Pierwsze jest stricte techniczne i zależy w dużej mierze od wyobraźni inżynierów, drugie natomiast wymaga kompetencji menedżerskich.

Dzisiejsza budowa, zarówno mała jak i duża, to tak naprawdę małe przedsiębiorstwo funkcjonujące w ramach większej organizacji. W związku z tym, kluczowe będzie nie tylko techniczne wykonanie prac, ale takie zaplanowanie i zorganizowanie placu budowy, aby pracownicy fizyczni oraz inżynierowie na bieżąco otrzymywali rozwiązania techniczne i organizacyjne umożliwiające im sprawne zrealizowanie prac. Z pozoru wydaje się to proste. Jednakże przy kaskadowym prowadzeniu robót – wykonawca ma podwykonawcę, a ten podwykonawca następnego podwykonawcę, okazuje się, iż osoby podejmujące decyzje oraz te, które je później realizują w ogóle nie komunikują się ze sobą, gdyż są na zupełnie innych poziomach struktury budowy.

Inżynier to zawód, w którym najszybciej zostaje się menedżerem

Gdyby się głębiej przyjrzeć problemowi zarządzania na budowie, to należy zwrócić uwagę, iż inżynier to zawód, w którym najszybciej zostaje się menedżerem. Czy to majster, czy też młody inżynier po studiach, praktycznie od pierwszego dnia pracy, dostaje narzędzia umożliwiające mu podejmowanie decyzji zarządczych, czy to w postaci zarządzania pracownikami, organizacją pracy, budżetem czy też podejmowaniem samodzielnych decyzji. Zawód inżyniera tym samym nie jest niczym innym jak zarządzaniem, choć nikt w czasie studiów, czy też podczas realizacji inwestycji tego nie uczy ani tego nie nazywa w ten sposób.

Kompetencje zarządzania projektami niezbędne na budowie

Posiadanie kompetencji oraz poznanie technik związanych z zarządzeniem w budownictwie pozwala nie tylko przeprowadzić sprawniej inwestycję, ale umożliwia optymalnie wykorzystać wszystkie dostępne zasoby bez konieczności ich przesilania. Umiejętność sprawnego poprowadzenia procesu inwestycji jest w obecnych czasach jedną z kluczowych kompetencji zarówno kierownika projektu, jak i kierownika budowy.  Umożliwi zakończenie prac w atmosferze wspólnego sukcesu wszystkich zainteresowanych, zarówno firm wykonawczych jak i inwestora, czy zespół inspektorski.

Takie podejście nie tylko jest możliwe, ale już spotykane przy realizacji inwestycji. Coraz większa rzesza inżynierów i kierowników jest świadoma, iż zarówno kompetencje techniczne jak i menedżerskie są niezbędne do prowadzenia projektów budowlanych. Samorozwój i dalsze kształcenie w zakresie zarządzania projektami budowlanymi daje również korzyści w postaci optymalizacji procesów poprzez poprawę realizacji prac budowlanych, co skutkuje lepszym wynikiem finansowym. W ostatecznym rachunku przyczyniają się do sukcesu całej inwestycji budowlanej i mają wpływ na renomę zespołu inżynierskiego, który ją realizuje.

Jeśli interesuje Cię więcej szczegółów, w tym czy Agile się sprawdzi na budowie, a jeśli tak, jak zwinnie zarządzać projektem budowlanym, zapraszamy na warsztat.[:]

Zapisz się na AgilePMOwy newsletter. Co tydzień otrzymasz od nas list, a w nim artykuły warte przeczytania, narzędzia do pracy z zespołami, wskazówki i ciekawostki odnośnie zarządzania projektami.