Odpowiedzialny biznes

[:pl]

„Współczesny lider to człowiek o szerokich horyzontach, wizjoner, doceniający innych, influencer, przewodzący i wprowadzający zmiany” Dominika Bettman

Raport Odpowiedzialny biznes w Polsce

Dziś uczestniczyłam w regionalnym ogłoszeniu Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” w Gdańsku, którego organizatorem było Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB), a partnerem Grupa LOTOS. Raport jest cykliczną, wydawaną corocznie publikacją FOB, w której prezentowane są działania firm w zakresie CSR z danego roku. W tym roku wydana została 17. edycja podsumowująca działania za rok 2018.

Poniżej krótkie podsumowanie, które zaprezentowała na spotkaniu Marta Borowska, Menadżerka Projektów, FOB. Raport można pobrać tutaj.

Wyniki Raportu

?1549 praktyk zgłoszonych przez 229 firm zostało przyjętych do Raportu (1190 z 177 firm w 2017 r.) w 7 obszarach: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

?Te 1549 praktyk realizują 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals). Opis celów tutaj.

?Najwięcej, 351 praktyk realizuje cel 4: Dobra jakość edukacji, 317 cel 3: Dobre zdrowie i jakość życie oraz 214 cel 8: Wzrost gospodarczy i godna praca.

?Zanotowano też znaczny wzrost liczby praktyk odnoszących się do celu 13. Działania w dziedzinie klimatu, które zwiększyły się z 41 do 115.

?Najmniej, bo tylko 8 praktyk realizuje cel 14: Życie pod wodą. Jednak w porównaniu z poprzednim rokiem, gdzie była tylko jedna inicjatywa, to 800. procentowy wzrost.

?Pomimo, że niewiele jeszcze się dzieje w obszarze praw człowieka, tym roku w Raporcie znalazło się 61 praktyk, czyli dwa razy więcej niż w roku poprzednim. Dominują inicjatywy z zakresu zarządzania różnorodnością i wspierania kobiet w biznesie. Ten Raport jak i inne, które dotyczą obszaru zarządzania różnorodnością w Polsce, potwierdza, że sporo mamy jeszcze do zrobienia. Tym bardziej wspieram działania, które realizujemy w ramach programu Akademii Zwinnej Liderki oraz zapraszam do dołączenia.

Odpowiedzialne przywództwo

Moją szczególną uwagę zwrócił temat odpowiedzialnego przywództwa i Rady Odpowiedzialnego Przywództwa utworzonej z inicjatywy Dominiki Bettman, prezeski Zarządu Siemens Polska oraz prezeski Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Rada łączy przedstawicielki i przedstawicieli zarządów organizacji działających w ramach Programu Partnerstwa FOB.

„Współczesny świat potrzebuje mądrego, odpowiedzialnego i zrównoważonego przywództwa oraz liderów, których rolą jest współtworzenie rzeczywistości. Określenie tego kim jest lider i jakich umiejętności potrzebuje, jest niezwykle pomocne w zdefiniowaniu jego roli” pisze Dominika Bettman w artykule „Jaka jest rola współczesnych liderów biznesu?” rozpoczynającym Raport. Dalej czytamy:

„Prawdziwy lider to ten, który szanuje i docenia, ufa i daje swobodę działania. Model włączający to współtworzenie z zespołem firmy (organizacji) opartej na wartościach, spośród, których wymieniłabym dwie najważniejsze: zaufanie i odpowiedzialność”.

Współczesny lider

Podsumowując, współczesny lider:

  • postępuje etycznie, jego zachowania są spójne z deklaracjami (ang. walk the talk);
  • dzieli się wizją;
  • jest mentorem i mentee w jednej osobie, który daje przykład;
  • jest ekspertem w tematach społecznych.

To najważniejsze cechy lidera, które wymienia Dominika Bettman w artykule, do którego przeczytania serdecznie zachęcam.

Zwinny Talent

Powyższe wartości oraz cechy lidera są spójne ze zwinnym paradygmatem myślenia, który jest mi bliski.  Nie dziwi więc, że Dominika Bettman została „twarzą” polskiego wydania książki Ralfa Knegtmansa – Zwinny Talent. Polskie wydanie zostało uzupełnione czterema wywiadami z prezesami i członkami zarządu dużych, działających w Polsce przedsiębiorstw, w tym właśnie wywiadem z Dominiką Bettman zatytułowanym „Struktura hierarchiczna odchodzi do lamusa”. Rozmowę przeprowadziła Iwona Szybka, coach i mentorka EIA EMCC, inicjatorka polskiego wydania książki. Pozostałych wywiadów udzielili: Brunon Bartkiewicz, prezes ING Bank Śląski, Jarosław Koziński, partner i Tax and Law Leader, EY oraz Marek Śliboda, prezes Marco. Więcej na temat książki już wkrótce.[:]

Zapisz się na AgilePMOwy newsletter. Co tydzień otrzymasz od nas list, a w nim artykuły warte przeczytania, narzędzia do pracy z zespołami, wskazówki i ciekawostki odnośnie zarządzania projektami.