Rezyliencja, rezyliencja w organizacji

Rezyliencja w czasach niepewności

Rezyliencja stała się jedną z najistotniejszych kompetencji przyszłości, gdyż wyzwania, z którymi się dziś mierzymy takie jak pandemia, wojna, czy kryzys klimatyczny i gospodarczy wymagają od nas szybkiej adaptacji. Rezylientni pracownicy tworzą rezylientne zespoły, a te odporne i rozkwitające w kryzysie organizacje. Natomiast rezylientne firmy i instytucje tworzą rezylientne społeczeństwa.

Rezyliencja czyli co?

Rezyliencja indywidualna to zdolność danej osoby do adaptacji i radzenia sobie ze stresującymi czynnikami i wyzwaniami, którym poddawana jest każdego dnia. Odporność zespołu oznacza zdolność grupy do efektywnej współpracy w warunkach stresu i presji. Odporność organizacyjna natomiast to zdolność firmy nie tylko do dalszego funkcjonowania w obliczu przeciwności losu, ale także do rozkwitania w sytuacjach kryzysowych. Rezylientne jednostki, zespoły i organizacje tworzą rezylientne społeczności i społeczeństwa, a te z kolei zdolne są do przetrwania i odzyskania równowagi po wszelkiego rodzaju katastrofach (wojna, epidemia) i kryzysach.

Najbardziej odporni pracownicy mają prawie 20% większą elastyczność poznawczą, a wskaźnik innowacyjności jest u nich wyższy o 22%. Podwładni wysoce odpornych menedżerów doświadczają o 52% mniej wypalenia, są o 78% mniej skłonni do opuszczenia organizacji i nadają o 57% większe znaczenie swojej pracy. Organizacje o najwyższych zagregowanych wynikach odporności miały o 42% wyższy roczny zwrot z aktywów i 3,7-krotnie wyższy roczny zwrot z kapitału własnego.
BetterUp Resilience in an Age of Uncertainty Report*

Strategie wzmacniające rezyliencję zespołów i organizacji

Istnieje wiele działań i strategii wzmacniających rezyliencję zespołową i organizacyjną. W tym artykule zebraliśmy 10, które warto wdrożyć już dzisiaj, aby w przyszłości pracować w firmie, która pomimo napotkanych kryzysów będzie w stanie się rozwinąć.

 1. Wspieraj kulturę otwartej komunikacji i zaufania.
  Stwórz bezpieczną przestrzeń, w której ludzie otwarcie mówią o wyzwaniach i potencjalnych rozwiązaniach. Zachęcaj członków zespołu do dzielenia się swoimi opiniami i pomysłami. Skorzystaj z The Reina Leadership Trust Quiz™, aby sprawdzić, czy twój styl przywództwa wzmacnia zachowania budujące zaufanie.
 2. Buduj różnorodny i włączający zespół.
  Zespół, który jest zróżnicowany pod względem pochodzenia, doświadczenia i perspektywy, jest lepiej przygotowany do radzenia sobie z wyzwaniami i znajdowania kreatywnych rozwiązań.
 3. Zachęcaj do ciągłego uczenia się i rozwoju.
  Zapewnij warunki nauki, aby członkowie zespołu uczyli się nowych rzeczy i podejmowali nowe wyzwania.
 4. Opracuj jasną i wspólną wizję.
  Upewnij się, że wszyscy w zespole rozumieją i działają w zgodzie z misją i celami organizacji.
 5. Stwórz plan radzenia sobie z kryzysami. Opracuj, przetestuj i udoskonalaj plan zarządzania kryzysem.
 6. Wzmacniaj nastawienie na rozwój.
  Wspieraj kulturę, która zachęca do podejmowania ryzyka i uczenia się na błędach.
 7. Zachęcaj do współpracy.
  Umożliwiaj członkom zespołu wspólną pracę nad projektami i zachęcaj do współpracy interdyscyplinarnej.
 8. Upełnomocnij pracowników.
  Zachęcaj do przejmowania odpowiedzialności za pracę i podejmowania decyzji.
 9. Wzmacniaj poczucie celu.
  Pomóż członkom zespołu zrozumieć, jak ich praca przyczynia się do realizacji misji i celów organizacji.
 10. Zadbaj o dobrostan.
  Zachęcaj pracowników do brania czasu wolnego i nadawania priorytetu swojemu dobrostanowi (ang. well-being).

Jak dodatkowo wzmacniać rezyliencję w organizacji?

Strategie opisane powyżej polecamy uzupełnić dodatkowo o działania, które wspomogą budowanie rezylientnej organizacji. Do działań tych należą:

 1. Ustalenie jasnych ról i obowiązków.
  Upewnij się, że wszyscy w organizacji wiedzą, czego się od nich oczekuje w przypadku kryzysu.
 2. Opracowanie elastycznych procesów.
  Stwórz procesy, które można dostosować do różnych sytuacji, zamiast polegać na sztywnych procedurach.
 3. Nawiązanie silnego partnerstwa.
  Buduj relacje z innymi organizacjami, które mogą zapewnić wsparcie podczas trudnej sytuacji.
 4. Inwestowanie w technologię i infrastrukturę.
  Upewnij się, że organizacja posiada technologię i infrastrukturę, której potrzebuje do dalszego funkcjonowania w czasie kryzysu.
 5. Zarządzanie ryzykiem.
  Regularnie oceniaj zagrożenia i szanse organizacji oraz opracowuj plany ich łagodzenia lub wzmacniania.
 6. Rozwijanie kultury ciągłego doskonalenia.
  Zachęcaj zespół do regularnej oceny i doskonalenia swoich procesów, systemów i sposobów pracy.
 7. Wspieranie kultury uczenia się i rozwoju.
  Zachęcaj pracowników do uczenia się z doświadczeń i dostosowywania się do nowych sytuacji.
 8. Zachęcanie do proaktywnego działania.
  Zachęcaj pracowników do identyfikowania i rozwiązywania potencjalnych problemów, zanim staną się one kryzysami.
 9. Ustalenie jasnych zasad komunikacji.
  Stwórz plan komunikacji, który nakreśla, w jaki sposób informacje będą dystrybuowane podczas kryzysu i upewnij się, że wszyscy w organizacji wiedzą, jak uzyskać do nich dostęp.

A jeśli jesteś zainteresowany wzmacnianiem osobistej rezyliencji to zachęcamy cię do przeczytania artykułu załączonego w dodatkowych materiałach oraz zajrzyj do Narzędziownika, w którym znajdziesz opisane w artykule strategie w formacie do druku.

O rezyliencji zespołowej dużo mówimy podczas warsztatów Agile Leadership Navigator oraz studiów podyplomowych Akademia Transition Managera. A rezyliencji indywidualnej poświęciliśmy całe szkolenie – Trening rezyliencji. Jeżeli ta tematyka jest dla Ciebie interesująca, zapraszamy do zapisów.

Materiały dodatkowe

Narzędzie znajdziesz w naszym Narzędziowniku, dostęp do niego otrzymasz po zapisaniu się na nasz newsletter, a jeżeli jesteś naszym subskrybentem ale nie pamiętasz hasła napisz do nas.

Zapisz się na AgilePMOwy newsletter. Co tydzień otrzymasz od nas list, a w nim artykuły warte przeczytania, narzędzia do pracy z zespołami, wskazówki i ciekawostki odnośnie zarządzania projektami.