Agile
9 wrzesień 2017
Agile Coach
Agile Coach

Kolejny wpis z serii role (wcześniej została opisana rola Transition Managera), a tym razem o obowiązkach i kompetencjach Agile Coacha.

Pomimo, że zawiera w sobie słowo coaching, Agile coaching wychodzi poza definicję coachingu, chociaż korzysta z tych samych narzędzi.

Podobnie jak Agile to nie tylko metody, metodyki, czy ramy pracy ( ang. framework), ale przede wszystkim wartości i przekonania, stan umysłu, filozofia życia, bycia wspierającym, ufnym, otwartym, uczciwym spójnym i dostosowującym się, tak samo Agile coaching to nie tylko znajomość zwinnych narzędzi i technik, ale sposób myślenia. Agile coaching jest bardziej o tym kim jesteś i jakie przekonania i zachowania wspierasz niż o narzędziach, ideach i technikach, które stosujesz. Lyssa Adkins w swojej książce Coaching Agile Teams pisze, że Agile coaching to w 40% działanie (ang. doing), a w 60% bycie (ang. being).

Agile Coach modeluje Agile przez cały czas, uczy poprzez bycie zaangażowanym ( ang. commited), skupionym (ang. focused), otwartym (ang, open), pełnym szacunku (ang. respectful) i odważnym (ang. courageous). Krótko mówiąc żyje zgodnie z fundamentalnymi wartościami zwinności.

Obowiązki

Agile Coach pełni kilka ról, z których wynikają nieco inne obowiązki:

 1. Coach i Mentor – w kontekście zespołów zwinnych, pomaga osiągnąć kolejny cel na dwóch poziomach, zespołowym i indywidualnym (coach), ale także jest mentorem, dzieli się swoimi doświadczeniami i doradza jak używać Agile
 2. Facylitator
 3. Nauczyciel
 4. Rozwiązujący problemy
 5. Nawigator konfliktu
 6. Dyrygent współpracy

 Jako Coach

 • pomaga organizacji osiągać spektakularne rezultaty, wyłącznie te, które mają znaczenie zarówno dla biznesu jak i zespołu
 • pomaga zespołowi rozwinąć skrzydła, osiągnąć najwyższy poziom współpracy, a w przypadku problemów powrócić na właściwy tor
 • pomaga poszczególnym członkom zespołu w rozwoju, zarówno zawodowym jak i osobistym
 • wpływa na poczucie szczęścia, pomaga poczuć przyjemność z pracy i osiąganych rezultatów
 • działa w partnerstwie z menadżerami członków zespołu, pomaga im zrozumieć co to jest Agile wpływając na spójność pomiędzy celami indywidualnymi, a zespołowymi

Jako Mentor

 • dzieli się swoimi doświadczeniami i doradza jak używać Agile. Mentoring dotyczy zarówno „być”, czyli wartości i zachowań, czyli zwinnego paradygmatu myślenia jaki i „działać, czyli procesu, zasad i praktyk. Dotyczy zarówno zespołu, jak i menadżerów funkcjonalnych poszczególnych członków zespołu

Jako Facylitator

 • wspiera zespół w formalnych spotkaniach („stand-up”, planowanie/przegląd sprintu/iteracji, retrospektywa i inne) jak i nieformalnych rozmowach

Jako Nauczyciel/Trener

 • szkoli zarówno zespół jak i organizację:
  • w fazie tworzenia zespołu zwinnego wpiera zespół w nabyciu wiedzy na temat nowego procesu, siebie nawzajem oraz pracy, która przed zespołem stoi
  • wprowadza nowych członków zespołu
  • przez cały czas upewnia się czy poszczególne role są jasne i zrozumiałe oraz wspiera w razie niejasności, czy niezrozumienia

Jako Rozwiązujący problemy

 • wpiera zespół i organizację w rozwiązywaniu problemów:
  • Próbuje zrozumieć problem
  • Przekazuje problem do zespołu
  • Pozwala zespołowi działać

 Jako Nawigator konfliktu

 • wpiera zespół i organizację w rozwiązywaniu konfliktów

Jako Dyrygent współpracy

 • tworzy środowisko sprzyjające budowaniu zaufania i współpracy
 • pomaga zespołowi osiągnąć najwyższy poziom współpracy

Kompetencje i umiejętności zawodowe

Ponieważ Agile coaching to nie tylko wiedza techniczna, znajomość zwinnych narzędzi i technik, ale przede wszystkim praca z ludźmi, kluczowe są umiejętności interpersonalne (komunikacja, w tym aktywne słuchanie i porozumienie bez przemocy (ang. NVC), asertywność, facylitacja, rozwiązywanie konfliktów, inteligencja emocjonalna). Agile Coach wspiera, a nie zarządza, więc mówimy o przywództwie służebnym (ang. servant leadership). Przywódca służebny aktywnie słucha, pomaga i wspiera, usuwa przeszkody, szanuje i rozwija ludzi, jest otwarty, ciekawy (ang. curious) i czyta emocje (ang. read the room). Dodatkowo dba o swój rozwój, nie boi się podejmować ryzyka i popełniać błędów, wierzy, że ludzie są dobrzy, i że razem jako zespół możemy więcej.

Poniżej przedstawiono obszar kompetencji wraz z poziomem, którego oczekuje się od roli w 4. stopniowej skali: P = Podstawowy (ang. Basic Awareness); PR=Praktyczny (ang. Working Knowledge); K= Kompetentny (ang. Fully Competent);  E = Ekspert (ang. Expert).

Agile practices/ Praktyki zwinne – Ekspert (E) / ang. Expert

Communication/Komunikacja – Ekspert (E) / ang. Expert

Setting up and developing Agile team/ Tworzenie i rozwój zwinnego zespołu – Ekspert (E ) /ang. Expert

Virtual and Multicultural Awareness /Kompetencje pracy w środowisku wirtualnym i wielokulturowym – Kompetentny (K) / ang. Fully Competent

Servant Leadership/ Przywództwo służebne – Ekspert (E) / ang. Expert

Problem Solving and Decision Making/ Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji – Ekspert (E) / ang. Expert

Change and Transformation Programs/ Zarządzanie zmianą i transformacją – Ekspert (E) / ang. Expert

Project Risk Management/Zarządzanie ryzykiem projektowym – Kompetentny (K) / ang. Fully Competent

Estimating and Planing/Planowanie i szacowanie – Kompetentny (K) / ang. Fully Competent

Project Dependency Management/ Zarządzanie zależnościami w projekcie – Kompetentny (K) / ang. Fully Competent

Strategic and Business Management/Zarządzanie Strategiczne i Biznesowe – Kompetentny (K) / ang. Fully Competent

Stakeholders Management/Zarządzanie Interesariuszami – Ekspert (E) / ang. Expert

Facilitation, Presentation and Visual Management/ Facylitacja, prezentacja i wizualne myślenie – Ekspert (E) / ang. Expert

Coaching and Mentoring/ Coaching i mentoring – Ekspert (E) / ang. Expert

Negotiation/ Negocjacje – Kompetentny(K) / ang. Fully Competent

Benefit Management/ Zarzadzanie korzyściami – Kompetentny (K) / ang. Fully Competent

Self-development and mastering yourself/ samorozwój/ dążenie do doskonałości – Ekspert (E) / ang. Expert

Certyfikaty/Edukacja

Ponieważ Agile Coach korzysta z narzędzi coachingowych jeden z certyficatów wydawanych przez międzynarodowe instytucje coachingowe  ICF (International Coaching Federation), IIC (International Institute of Coaching) czy IAC (International Assiciation of Coaching) będzie atutem. Dla coachów pracujących w Scrum, Scrum Alliance przygotował dwie propozycje: Certified Team Coach℠ (CTC) oraz Certified Enterprise Coach℠ (CEC). Jednakże, żaden certyfikat nie zastąpi ciągłego rozwoju, gdyż Agile coaching to w 40% działanie (ang. doing), a w 60% bycie (ang. being).

Doświadczenie zawodowe

W zależności od organizacji wymagania mogą być różne. Natomiast z reguły jest to kilkuletnie doświadczenie w roli  Scrum Mastera, Project Managera, lidera zespołu technicznego, eksperta procesów biznesowych, czy nawet programisty lub testera. Tak naprawdę wcześniejsze doświadczenie nie ma znaczenia pod warunkiem, że jesteśmy w stanie żyć zgodnie z 10 zasadami Agile Coacha (ang. „native wiring”).

Kompetencje behawioralne

10 cech Agile Coacha

(ang. „native wiring” za Lyssa Adkins)

 1. Czyta emocje (ang. read the room)
 2. Troszczy się bardziej o ludzi niż produkt/rezultat, dzięki czemu ludzie osiągają spektakularne rezultaty
 3. Jest ciekawy – wie kiedy nie wie i pyta
 4. Wierzy, że ludzie są dobrzy
 5. Wie, że plany się walą, więc działa wspólnie z zespołem, zamiast trzymać się kurczowo planu i mieć nadzieję, że wszystko wróci na właściwy tor
 6. Jest chłonny wiedzy – wie, że rozwój jest drogą
 7. Wierzy, że razem można zmieniać świat oraz że doskonałość istnieje i warto do niej dążyć
 8. Posiada niską tolerancję dla wymówek
 9. Wierzy, że chaos i destrukcja są budulcami czegoś lepszego
 10. Ryzykuje bycie w błędzie. Jeśli popełnia błąd, bierze za niego odpowiedzialność

Dodatkowo

 • Spójność (uczciwość, prawdomówność, prostolinijność)
 • Globalne myślenie
 • Nakreślanie kierunków
 • Budowanie sojuszy na wszystkich szczeblach
 • Inspirowanie innych
 • Zaufanie i współpraca
 • Radzenie sobie z niepewnością i niejednoznacznością
 • Kreatywność

Tak jak w przypadku Transition Managera serdecznie zapraszam do dyskusji, w tym również do kwestionowania i  i nie zgadzania się. Potraktujmy ten opis jak prototyp, który będziemy udoskonalać.

0
No Comment 0 , ,

There are 0 comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

PMP® certification preparation course starts on 10 May 2021

Virtual:  Every Mon and Thu 18:30-21:30 till 21 Jun 2021

Zapisy trwają! Enrollment in progress!
  close-link
  Napisz wiadomość