Leadership, Project Management
11 kwiecień 2017
Beyond Project Management – 7 trendów 2017
Beyond Project Management – 7 trendów 2017

Do tej pory dzieliłam się trendami opublikowanymi przez jakiś portal, czy organizację, a tym razem postanowiłam podejść do tego inaczej. Przygotowałam swoją listę trendów, inspirując się badaniami i obserwacjami. Zmieniłam też tytuł na bardziej ogólny, dlatego, że profesja zarządzania projektami zyskuje na znaczeniu, z niszowej technicznej dyscypliny staje się obszarem o strategicznym znaczeniu. I tak na pierwszym miejscu uplasowała się u mnie wzrastająca uniwersalność dziedziny zarządzania projektami.

 1. Project Management dla każdego.

Project Management wchodzi w obszary niezwiązane z zarządzaniem projektami. Na dobre zadomowił się w szkole, co prawda jeszcze nie w polskiej, a szkoda. W przypadku, gdy inni obierają kierunek nauki poprzez doświadczanie, to my cofamy się do czasów mojego dzieciństwa.

Mając jednak na uwadze, że dzisiejsze organizacje egzystują właściwie w ciągłej zmianie, a projekty i programy są narzędziem do jej wprowadzania, umiejętności zarządzania projektami nie są już zarezerwowane wyłącznie dla profesjonalistów project management. Umiejętność definiowania mierzalnych, realistycznych, osiągalnych i określonych w czasie celów wraz z kryteriami sukcesu, przygotowywanie “business case-ów” i  zarządzanie wartością, umiejętność radzenia sobie z niepewnością, niejasnością, czy konfliktami, budowanie kultury współpracy i kreatywne rozwiązywanie problemów, to krytyczne dziś kompetencje, niezależnie od obszaru, czy branży.

 1. Agile wykracza poza IT

Agile nie jest już zarezerwowany dla obszaru rozwoju oprogramowania i coraz częściej spotykany jest w innych branżach. Ciekawy artykuł na ten temat można znaleźć tutaj.  Bo Agile to nie proces, ale stan umysłu, sposób myślenia, filozofia życia ” bycie wspierającym, ufnym, otwartym, uczciwym, spójnym, dostosowującym się. Mam wrażenie, że dziś sporo organizacji mówi o sobie zwinna, a tak naprawdę udało jej się wdrożyć kilka agilowych praktyk, czy też nawet cały “framework”, np. Scrum, a myślenie pozostało na niezmiennym poziomie. Bo zmiana paradygmatu myślenia wymaga odwagi, przychodzi w bólach i trwa często kilka lat. Potwierdzenie mojej obserwacji znalazłam w raporcie ESI “The Global State of the PMO: An Analysis for 2015, który podaje zmianę kultury organizacyjnej jako największe wyzwanie wdrożenia zwinności.

Pomimo wyzwań jakie niesie Agile, coraz więcej świadomych organizacji rozumie jego znaczenie i wspiera swoich pracowników w drodze do zwinności. Ponieważ zmianę najlepiej zacząć od siebie serdecznie zapraszam na warsztat.

 1. Nowa rola Project Managera – Lider Zmiany

Jeszcze niedawno od Project Managera wymagano, aby  dostarczał na czas, zgodnie z wymaganiami i budżetem, czyli działania zgodnie z trójkątem ograniczeń, zwanym inaczej żelaznym lub złotym. Dziś oczekuje się koncentracji na wartości i adaptacyjności do zmieniającego się otoczenia. Dzisiejszy Project Manager jest odpowiedzialny za realizację korzyści zgodnie ze strategią firmy, więc musi wykazać się znajomością strategii  oraz otoczenia biznesowego firmy.

Zgodnie z Trójkątem Kompetencji Project Management Institute® (ang. The PMI Talent Triangle®), który reprezentuje zdefiniowany przez pracodawców zbiór krytycznych umiejętności dzisiejszego Kierownika Projektu, nie wystarczą już narzędzia i techniki zarządzania projektami (pierwszy wymiar). Znajomość strategii firmy, umiejętność jej tworzenia i wykorzystywania, ciągłe monitorowanie otoczenia biznesowego i komunikowanie zmian decydentom w celu interpretacji i działania, czyli kompetencje strategiczne i biznesowe (drugi wymiar) stają się kluczowe  w osiągnięciu przewagi konkurencyjnej. Trzeci wymiar to kompetencje przywódcze, które 75% organizacji ocenia jako najważniejsze dla skutecznej nawigacji złożonością projektową. (PMI”s Pulse of Profession).

Ponieważ zmiana jest wpisana we wszystko co dziś robimy, a każdy projekt jest jej przyczyną, więc niezbędne są kompetencje zarządzania zmianą, a Project Manager staje się Liderem Zmiany.

 1. Kreatywność jako kluczowa kompetencja nie tylko lidera projektu

Kreatywność to jedna z najbardziej poszukiwanych umiejętności skutecznego lidera. W czasach zwinności, gdzie liczy się innowacyjność i szybkość wprowadzania na rynek nowości, nie można polegać na wczorajszych rozwiązaniach, produktach i sposobach pracy. Ba, przestarzałe stają się także dotychczasowe modele organizacyjne. Dzisiejsi liderzy, aby zwiększać efektywność stoją przed nie lada wyzwaniem stymulowania kreatywnego myślenia nie tylko u siebie, ale również w swoich zespołach. Kreatywni liderzy lepiej radzą sobie ze zmianą, nie boją się wyzwań i są gotowi na  eksperymentowanie z nową wizją rzeczywistości. Więcej na temat kreatywności, w tym technik i praktyk w poprzednim poście oraz tutaj.

Na znaczeniu zyskuje też “design thinking”, nowy trend wykorzystywany przez innowacyjne organizacje do rozwiązywania problemów. Innowacyjne rozwiązania pochodzą z połączenia inżynierii, designu, sztuki, nauk społecznych i biznesu. Więcej na ten temat po angielsku tutaj, a po polsku tutaj.

 1. Ważna rola zarządzania programami i portfelami

Postrzeganie pojedynczego projektu z perspektywy portfela, programu czy strategii organizacji staje się niezbędną kompetencją każdej organizacji. Sporo ostatnio toczy dyskusji na temat roli Project Management Office (PMO), w tym kwestionowania potrzeby PMO w zwinnym świecie. Będąc członkiem jury wybierającego PMO roku powtarzałam: “te wszystkie aplikacje opisują poprawne PMO, a mi się marzy coś nowego, chciałabym zobaczyć innowacyjne, zwinne PMO”. Na co niektórzy koledzy z zespołu pukali się w głowę.  Ponieważ warto marzyć, a wizualizacja przyszłości to jedna z praktyk Agile, więc pomarzmy. Obecnie zwinne PMO koncentruje się na  coachingowym i mentoringowym wsparciu zwinnych zespołów. Przewiduje się, że w przyszłości ta rola rozszerzy się o zarządzanie zasobami, a właściwie kompetencjami, koordynację zależności pomiędzy projektami i programami oraz wytyczanie strategicznych kierunków celów projektowych. PMO stanie się partnerem, a nie ciałem zarządczym (executive body). Więcej na ten temat we wspomnianym  raporcie ESI.

 1. Różnorodność ma znaczenie, a globalna i wirtualna praca staje się codziennością

Różnorodne zespoły osiągają lepsze rezultaty. 83% uczestników badania Economist Intelligence Unit, uważa, że bardziej różnorodna organizacja przyciąga bardziej różnorodnych klientów, a co się z tym wiąże ma dostęp do większej liczby rynków. Ponieważ większość pracy może być  obecnie wykonywana wirtualnie, umiejętność pracy w globalnych i rozproszonych zespołach jest krytyczna i zwiększa przewagę konkurencyjną każdego Project Managera.

 1. Nowe narzędzia współpracy, czyli e-mail odchodzi do lamusa

Narzędzia takie jak Slack powoli zastępują e-mail w obszarze komunikacji wewnętrznej. Od swojego startu w 2013, w październiku 2016 Slack miał już 4 miliony użytkowników. Choć nie oznacza to, że firmy zrezygnują z e-maila, ale zaczną inaczej go wykorzystywać. Więcej na ten temat w artykule Lee Gomesa.

O  kolejnych trzech trendach biznesowych w następnym poście:

 1. “Sharing” i  produkty eco/green
 2. Customer friendship
 3. Personal branding

Podsumowując, dziś poszukuje się liderów,  którzy nieustannie odkrywają siebie, świetnie radzą sobie z niepewnością i ciągłą zmianą. Dzisiejsze otoczenie biznesowe jest pełne niejasności i tylko osoby posiadające takie umiejętności jak współpraca, efektywna komunikacja, kreatywność i elastyczność sprostają wyzwaniom szybko zmieniającego się rynku.

PMI, Project Management Institute, PMI Talent Triangle are the registered trade marks of the Project Management Institute, Inc.

3
No Comment 3

There are 0 comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

PMP® certification preparation course starts on 10 May 2021

Virtual:  Every Mon and Thu 18:30-21:30 till 21 Jun 2021

Zapisy trwają! Enrollment in progress!
  close-link
  Napisz wiadomość