Wizualizacja wartości Scrum

Rozmowa o wartościach może być trudna, gdyż każdy z nas może trochę inaczej je rozumieć. Dlatego też  scrum.org przygotował nam taką ściągę – wartości Scrum zostały opisane konkretnymi zachowaniami. Poniżej opis ćwiczenia, które warto wykonać w zespole.

Cel: Ocena czy przestrzegane są fundamentalne wartości zwinne: dotrzymywanie zobowiązań, koncentracja na tym do czego się zobowiązaliśmy, transparentność, szacunek, odwaga.

Odpowiedz na poniższe pytania i za każdą odpowiedź TAK przypisz 1 punkt. Następnie dodaj punkty w każdym z obszarów (maksymalnie 5) i przedstaw na rysunku.

wartości Scrum

Odwaga/Courage

 • Zawsze zajmuję się zadaniem o najwyższym priorytecie.
 • Jeśli nie zgadzam się lub widzę coś złego w zadaniu, o którego wykonanie jestem poproszony mówię o tym otwarcie.
 • Kwestionuję, jeśli czuję, że członkowie mojego zespołu robią coś źle.
 • Niezależnie od rangi osoby wypowiadającej się, poprawiam ją, jeśli uważam, że jest w błędzie.
 • Bronię swojego stanowiska, jeśli uważam, że mam rację, nawet jeśli jestem w mniejszości

Dotrzymywanie zobowiązań/Commitment

 • Zawsze wiem, jakie są cele projektu/zespołu/iteracji i jak moja praca je wspiera.
 • Zrobię wszystko, by zapewnić, aby nasze cele zostały osiągnięte.
 • Pracując z obecnym zespołem nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby pójść na zwolnienie lekarskie z powodu unikania pracy.
 • Zawsze przychodzę na spotkania i warsztaty na czas, moi koledzy nigdy nie muszą na mnie czekać.
 • Wiem, co to znaczy że cel został osiągnięty/zadanie zostało wykonane, tzn. znam kryteria sukcesu/”definicję ukończenia” (Definition of Done).

Skupienie/ Focus

 • Podczas pracy nad projektem/zadaniem/iteracją nie rozpraszam się.
 • Nawet wtedy kiedy zadanie nie sprawia mi przyjemności poświęcam mu tyle uwagi ile to konieczne dla jego zakończenia.
 • Kiedy praca nad zadaniem mnie cieszy, nie wydłużam jej.
 • Nie zwlekam podczas pracy.
 • Tak szybko, jak zadanie/wymaganie jest gotowe, przechodzę do następnego. Informuję moich kolegów, że jest gotowe do odbioru i upewniam się, że zaczęli nad nim pracę.

Otwartość-Transparentność / Openness

 • Nie boję się przekazywać trudnych informacji członkom zespołu, czy interesariuszom.
 • Nie ukrywam trudnych problemów w nadziei, że same się rozwiążą.
 • Jeśli coś lub ktoś mnie irytuje mówię o tym otwarcie.
 • Moi koledzy nie muszą domyślać się co czuję, dzielę się tym z nimi.
 • Zawsze mówię jak naprawdę jest, nie umniejszam, ani nie wyolbrzymiam sytuacji.

Szacunek/ Respect

 • Słucham z taką samą uwagą bez względu na to kto mówi.
 • Podczas słuchania nigdy nie przerywam mówiącemu.
 • Jednakowo cenię opinię wszystkich.
 • Nie mam obaw dotyczących kto pracuje, nad którym zadaniem/projektem.
 • Czuję, że moje zdanie ma znaczenie, zespół się z nim liczy.

W poprzednim poście znajdziecie opis metafory drzewa zwinnego zespołu i pytania, które warto co jakiś czas zadawać w zespole.

Zapraszamy do uczestnictwa w praktycznym warsztacie Agile w praktyce przygotowującym uczestników do pracy w zwinnych zespołach scrumowych. Dodatkowo będziesz miał możliwość przygotowania się do egzaminów  Professional Scrum Master I (PSM I) oraz Professional Scrum Product Owner I.

Zapisz się na AgilePMOwy newsletter. Co tydzień otrzymasz od nas list, a w nim artykuły warte przeczytania, narzędzia do pracy z zespołami, wskazówki i ciekawostki odnośnie zarządzania projektami.