drzewo zwinnego zespołu

Drzewo zwinnego zespołu

Dlaczego Agile?

Zacznij więc od pytania: dlaczego? Jaki jest nadrzędny cel wdrożenia Agile? Odpowiedź wydaje się oczywista: wzrost wydajności i poprawa wyników, wymuszona przez złożone, konkurencyjne i ograniczone otoczenie biznesowe. Potoczne „dociskanie śruby” może już nie zadziałać, gdyż ludzie, szczególnie młodzi z pokolenia Y (urodzeni między 1980 a 2000 r.), szukają głębszego sensu w swych działaniach. Poszukują odpowiedzi na pytania: Po co? Jaki wpływ ma moja praca? Co więcej, chcą robić rzeczy, które mają znaczenie, i rozumieć, jak to, co dostarczają organizacje, dla których pracują, zmienia świat. Motywacja wzrasta, kiedy ludzie osiągają mistrzostwo w swojej dziedzinie, mają autonomię oraz widzą sens w tym co robią ( D.H. Pink, Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us).

„Wysoko postawiona poprzeczka, jeśli chodzi o wyniki, i jednocześnie odpowiednio zaprojektowana przestrzeń do ich osiągania zapewnią silną motywację. W tej sytuacji każdy wygrywa. Firma osiąga lepsze wyniki oraz powstają zespoły, które mogą wszystko. Zespoły oraz poszczególni ich członkowie natomiast dostają więcej swobody, rozwijają się i realizują zadania, które mają sens. Każda ze stron delektuje się owocami wysokich wyników” (L. Adkins, Coaching Agile Teams: A Companion for Scrum Masters, Agile Coaches, and Project Managers in Transition).

Pamiętaj, że Agile to po pierwsze BYĆ – czyli zmiana wartości i przekonań, a następnie DZIAŁAĆ – czyli proces dostarczania produktu lub projektu.

W celu zrozumienia wartości Agile wykorzystałam metaforę drzewa wysokiej wydajności (ang. High Performance Tree) – za Lisa Adkins.

Drzewo zwinnego zespołu

Zacznij od fundamentów, czyli korzeni drzewa, które rodzi owoce w postaci nadzwyczajnych wyników, odpowiedniej wartości biznesowej dostarczanej szybciej, zespołów, które mogą wszystko oraz przestrzeni do rozwoju indywidualnego i zespołowego. Tymi korzeniami mogą być podstawowe wartości Scrum:

 • dotrzymywanie zobowiązań (ang. commitment), czyli zobowiązanie do realizacji celu, przy jednoczesnym zapewnieniu przez organizację uprawnień, które umożliwiają jego realizację
 • skupienie (ang. focus) wyłącznie na pracy, do której się zobowiązano
 • otwartość (ang. openness), inaczej transparentność, czyli wszystko w projekcie dostępne dla wszystkich
 • szacunek (ang. respect) pomimo różnic
 • odwaga (ang. courage) do dotrzymywania zobowiązań, działania, bycia otwartym oraz oczekiwania szacunku.
drzewo zwinnego zespołu

Współpracująca organizacja

Podlewaj i dokarmiaj korzenie, a drzewo rozwinie liście, czyli cechy, które charakteryzują organizację współpracującą, w której zespoły:

 • same się organizują,
 • posiadają uprawnienia do podejmowania decyzji,
 • wierzą, że mogą rozwiązać każdy problem,
 • są zobowiązane do sukcesu zespołowego a nie sukcesu za wszelką cenę,
 • biorą odpowiedzialność za decyzje i zobowiązania,
 • motywowane są zaufaniem, a nie strachem, czy złością,
 • napędzane są konsensusem,
 • żyją w świecie ciągłej konstruktywnej niezgody.

Ciągłe doskonalenie

Zwinną organizację charakteryzuje kunszt, czyli ciągłe doskonalenie i rozwój wszystkich jej członków. Zadaj 3 proste pytania:

 1. W których miejscach korzenie są słabe?
 2. Które liście wymagają pracy?
 3. Czy otrzymujemy jakieś owoce?

Tutaj znajdziecie test, który wizualizuje wartości zwinne – korzenie drzewa, a w materiałach dodatkowych umieściliśmy film na temat Drzewa zwinnego zespołu.

Dołącz do naszego warsztatu Agile w praktyce, podczas którego dowiesz się co to Drzewo zwinnego zespołu, a także będziesz pracował na rzeczywistym projekcie, który możesz kontynuować z naszym wsparciem po szkoleniu, zdobywając cenne doświadczenie. Po tym szkoleniu będziesz też gotowy podejść do certyfikacji PSM I i PSPO I.

Zapisz się na AgilePMOwy newsletter. Co tydzień otrzymasz od nas list, a w nim artykuły warte przeczytania, narzędzia do pracy z zespołami, wskazówki i ciekawostki odnośnie zarządzania projektami.